Share

cover art for 13. Om att gasa och trimma samtidigt

Kraftnätspodden

13. Om att gasa och trimma samtidigt

Vi måste inse att vi är med om något fantastiskt! Det säger Lotta Medelius-Bredhe i inledningen av det senaste avsnittet av Kraftnätspodden

Att gasa och bromsa samtidigt är ett ganska slitet uttryck. För oss på Svenska kraftnät handlar det kanske snarare om att gasa och trimma samtidigt? För om vi ska uppnå de klimatpolitiska målen och leverera själva förutsättningar för Sveriges elektrifiering, så måste vi växa kraftigt som myndighet samtidigt som vi vågar testa nya vägar och att arbeta på helt nya sätt.

Deltagare: Lotta Medelius-Bredhe, Peter Wigert

More episodes

View all episodes

 • 41. Säkert och snabbt genom att våga lyfta på det som skaver

  23:54
  När skavet blir synligt och formulerat är det enklare att arbeta med. Och att därefter tillsammans komma fram till nya gemensamma lösningar är en väldigt häftig upplevelse, säger Tina Johansson och Erik Lötmyr. De berättar om deras arbete med att effektivisera tiden det tar att teckna säkerhetsskyddsavtal - utan att tumma på säkerheten. Halverade ledtider tycker vi är bra och tydligt budskap, och vi vill hjälpa till och bidra så mycket vi kan. Avdelningens ledtider i processen har halverats, tiden för att teckna ett säkerhetsskyddavtal har gått från ett snitt på 45 dagar till ett snitt på ungefär 20 dagar. Men snabbhet är inte allt, säkerheten kommer fortfarande först. Det faktiska resultatet är att vi på Svenska kraftnät kan bemanna våra viktiga projekt med rätt kompetenser, snabbare än tidigare och med ett korrekt säkerhetsskyddsavtal.Deltagare:Tina Johansson, enhetschef Säkerhet och beredskapErik Lötmyr, säkerhetshandläggarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 40. Från idé till deploy på en dag!

  23:33
  Avsnittet handlar om att testa idéer och testa igen, att lära sig av de misstag vi gör och samtidigt ha kul längs vägen. Pontus Wallin och Jakob Huss beskriver den kultur de strävar efter på enheten Data Analytics, en kultur som präglas av kreativitet, nyfikenhet och ansvar.Pontus avslöjar att han är en gammal punktrummis som tycker det är roligt att utmana. Det är nödvändigt att fortsätta utmana, säger Pontus, vi utmanar organisationen att arbeta på nya sätt för att det verkligen behövs. Vi behöver båda delarna på Svenska kraftnät både en stark förvaltningskultur men också en stark utvecklingskultur. Det är viktigt att förstå hur teknik och IT fungerar. Men det är inte ”tekniken” i sig som utvecklar oss, utvecklingen sker när nya arbetssätt och verktyg används och skapar värde i verksamheten. I deras egen utvecklingsresa betonar de värdet av att våga göra fel, under ordnade former, bedöm alltid riskerna och våga testa. Jakob påpekar att det kan också vara en risk för verksamheten att inte våga testa.De avslutar avsnittet med att både utmana kollegorna och erbjuda sitt stöd, vilka idéer kan ni testa att ”deploya på en dag” på din enhet? Deltagare: Pontus Wallin, Enhetschef Jakob Huss, Data scientist Peter Wigert, Finansdirektör
 • 39. Att vara en attraktiv kund på en het marknad är ingen enmansshow

  23:11
  Elektrifieringen har skapat en ansträngd leverantörsmarknad som förändras snabbt. Branschen konkurrerar med varandra om både kompetenser och resurser på en global marknad. Det betyder att vi måste förändra och utmana våra befintliga arbetssätt, våga pröva nytt, snabbare och våga ta kontrollerade risker. Det nära samarbetet och dialogen kommer vara allt viktigare i den tuffa konkurrensen om resurserna. Idag är det leverantörerna som väljer vilka affärer som bäst passar deras verksamhet utifrån kapacitet och över tid. Vi behöver se över våra arbetssätt och arbeta närmare våra leverantörer med större paketeringar och över längre tid.DeltagareKarin Edin, InköpschefPer Ekström, ProgramledareAnders Sköld, ProgramledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 38. Flödesbaserad kapacitetsberäkning, en ny metod för att öka överföringsförmågan

  22:16
  Vi befinner oss i en stor energiomställning där allt större del av elproduktionen är väderberoende, det byggs fler länkar mellan länder och vi arbetar med kortare tidsupplösning än tidigare. Det är förändringar som gör att elnätet kommer att bli svängigare och flödena kommer att vända oftare jämfört med idag. De uppskattade förutsättningarna för nästa dag blir allt svårare att beräkna. Genom en ny gemensam nordisk beräkningsmodell får vi en mer detaljerad karta över hela elnätet, det innebär att marknaden kan nyttja alla de ledningar som finns tillgängliga och maximera nyttan varje enskild timma. Vi har samma nät som tidigare men vi kan med hjälp av den här metoden koordinera och överföra mer el i det befintliga nätet. Genom att öka överföringsförmågan ökar också mängden el som kan tilldelas för handel på elmarknaden. Ökad överföring och ökad handel medför större samhällsnytta.Deltagare:Stefan Svensson, ElmarknadErik Lindholm, DriftanalysJakob Sahlin, DriftanalysPeter Wigert, Finansdirektör
 • 37. Hur vi minskar störningarna och maximerar effekten i våra nät

  20:40
  Det blir resultatet av en ny säker metod för att mäta steg- och beröringsspänning. I det här avsnittet berättar vi om arbetet med steg och beröringsspänning och hur vi utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt för att leverera både hög driftsäkerhet och hög personsäkerhet Varje år behöver vi på Svenska kraftnät stoppa driften i våra ledningar när vi ska mäta steg- och beröringsspänning. Under 2023 har 39 avbrott planerats och nästa år, 2024, ökar antalet planerade avbrott till 61 st. Med den nya metoden finns det både tid och pengar att tjäna utan att tumma på säkerheten.Deltagare:Wissam El Marakbi, HandläggareAndy Karlsson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 36. Det tar lång tid! Men vad är det som tar så lång tid?

  16:59
  Hur vi förenklar, standardiserar och faciliterar processen för att höja leveranstakten.Av alla projekt som pågår i verksamheten innehåller ungefär 75 % av dem någon form av digitalisering. Variationen mellan projekten är stor, det kan gälla allt från stora verksamhetskritiska system till behov av att digitalisera mindre administrativa processer. I det här avsnittet av Kraftnätspodden har Peter Wigert fyra gäster i studion som berättar om hur de tillsammans arbetar för att testa och enas kring nya arbetssätt som ökar leveranstakten. Hur vi prövar oss fram till en arbetsprocess för att snabbare starta och genomföra utvalda digitala projekt. Ett slags digitalt snabbspår. DeltagareLovisa Borch, Portfölj och projektkoordinatorMagnus Lundeberg, Portfölj och projektkoordinatorKristina Sommarlund, PortföljstyrningPekka Rinne, DomänarkitektPeter Wigert, Finansdirektör
 • 35. Är man öppen och ser möjligheterna finns alltid något att lära

  19:52
  Anna Käller och Maria Enskog Maxson gästar Kraftnätspodden för att berätta om hur hållbarhetsarbetet är en viktig del i det arbetet som pågår varje dag med att bygga om och bygga ut stamnätet. De beskriver inte bara de lagstadgade kraven utan också flera av de frivilliga åtgärder som görs för att minimera vår negativa påverkan på den biologiska mångfalden. I avsnittet får vi också ta del av hur de varit med och arbetat fram ett nytt verktyg för att värdera och följa upp biologisk mångfald, CLImB(Changing Land Impact on Biodiversity).Vår verksamhet använder stor markyta och vi har sammantaget har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden, men det finns också positiva effekter. Som ett resultat av skötseln av våra anläggningar hålls ledningsgator öppna på ett sätt som påminner om den gamla tidens gräs- och hagmarker och där, i den miljön, överlever sällsynta och hotade arter som till exempel olika örter, orkidéer och fjärilar.Deltagare:Anna Käller, MiljöspecialistMaria Enskog Maxson, ProjektledarePeter Wigert, Finansdirektör
 • 34. Det finns flera bra sätt att använda en termos kaffe!

  23:02
  I det här avsnittet av Kraftnätspodden används den för att beskriva Mothandel. Summaallokering och Mothandel är två viktiga åtgärder som höjer kapaciteten i befintliga ledningar här och nu.Lyssna på Mikalea Sjöqvist och Erik Ek som berättar om hur vi både förenklar Sveriges energiomställning i det långa perspektivet och sparar pengar i det kortare perspektivet. Här pratar vi energieffektivisering – i praktiken.För de förändringar som vi ser på elmarknaden redan nu och för de förändringar som vi tror kommer att komma behöver vi helt nya verktyg, säger Erik. Vi behöver hitta lösningar tillsammans, både i Norden och i Europa, för att uppnå en trygg elförsörjning och konkurrenskraftig elmarknad.Deltagare:Mikaela Sjöqvist, ElmarknadsutredareErik Ek, Strategisk driftchefPeter Wigert, Finansdirektör
 • 33. Kapa timmar genom förbättringsarbete i vardagen

  20:06
  Många små men envisa steg är strategin bakom utvecklingen av våra ansvarsområden säger Annette Olofsson och Lena Svensson som arbetar på Finansavdelningen. I en verksamhet som vår, som växer snabbt, ökar både antalet användare och behovet av effektivisering snabb takt. Det är stora volymer transaktioner som hanteras varje dag. Men det är också är många återkommande processer som kan effektiviseras och spara timmar, direkt i arbetet på Finansavdelningen och indirekt för hela verksamheten.Annette och Lena gör ett bra jobb tillsammans med sina kollegor redan idag, samtidigt som de beskriver den fortsatta utvecklingen är både nödvändig och rolig, bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. De delar vi in sin utvecklingsresa i små steg och envist ett steg i taget så kommer de att komma fram till slut. Vi kan göra allting men inte allting på en gång, säger Lena.Deltagare:Annette Olofsson, ControllerLena Svensson, TeamledarePeter Wigert, Finansdirektör