Kraftnätspodden

Share

11. Varför tar det så lång tid att bygga stationer och ledningar egentligen?

Produktledare Anna Knapp och utredningsledare Stefan Ericsson pratar med Peter Wigert om hur de utmanat vårt arbetssätt för att dramatiskt korta den tid vi själva kan påverka i våra projekt. De berättar om sina utmaningar och delar erfarenheter från pilotprojektet, Tenhult. Ett genomgående tema i samtalet är att de arbetar tätt tillsammans i arbetsgrupperna, över ansvars- och organisationsgränserna. Anna formulerar receptet för att korta ledtiderna så här, ”Flytta fokus till målet och släpp medarbetarna fria!”.

More Episodes