Kokt klode

Share

Kokt klode — Artsdøden

Season 1, Ep. 2

Menneskene har utryddet 60% av dyrepopulasjonen siden 1970. Dette er en krise som truer vår sivilisasjon, mener Verdens naturfond. Hva betyr denne artsdøden for vår klode?


Verdens insekter styrter på vei mot en masseutryddelse, og truer dermed verden med en «katastrofal kollaps i naturens økosystemer». Ifølge rapporten, som er publisert i Biological Conversation, faller bestanden av mer enn 40 prosent av verdens insektarter. I tillegg er en tredjedel av alle insekter utrydningstruet. Uten insektene vil mennesker og dyr dø. Insektene forvandler visne planter, møkk og døde dyr til fruktbar jord. De bestøver blomster og er mat for andre dyr. De er rett og slett tannhjulene som får verden til å gå rundt. Situasjonen er mer alvorlig enn vi kanskje tror. Hva kan vi gjøre?


Professor i bevaringsbiologi, Anne Sverdrup-Thygeson møter generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell i samtale med programleder og klimajournalist Erik Martiniussen.


Opptaket er gjort på med publikum i salen på Litteraturhuset Fredrikstad 28. mars 2019

Produsent: Litteraturhuset Fredrikstad

Redigering: Litteraturhuset Fredrikstad

Jingle: Christoffer Schou

Flere episoder