Share

Klimatlösarna

Innovationer, lösningar och hinder


Latest episode

 • 1. Biodrivmedel Del 1: Att köra bil på gödsel och matrester

  45:15
  Det gröna paradigmskiftet står och väntar i kulisserna men är redo att ta över scenen. Vi scenarieplanerar en snabb sorti för de fossila bränslena genom att släppa fram biodrivmedel i en serie i tre delar där vi börjar med biogas.Lantbruket och fisande kor har länge fått bära en stor skuld för utsläpp av metangaser, en 30% starkare växthusgas än koldioxid där gödselhögar som läcker metan står för en stor andel. Men ny forskning visar att mycket av världens stigande nivåer av metangas i atmosfären som länge tilldelats lantbruket, i själva verket kommer från utvinning av olja, kol och naturgas*I programmet utforskar vi hur biologiska och vardagliga flöden omkring oss ger en rad positiva synergieffekter och lyfter ett lantbruk som kan minska eller helt ta bort utsläppen av klimatgaser när det omvandlar metanläckande gödselhögar till biodrivmedel; gödsel från tre kor ger drivmedel för en personbil i 1500 mil.I tre avsnitt utforskar jag hur en bred satsning på  svenskproducerade biodrivmedel kan vara den mest kostnadseffektiva åtgärden för snabbast mätbara resultat av sjunkande klimatgaser och luftföroreningar. Till skillnad från fossila källor så finns det många förnybara drivmedel att välja mellan och där flera har en viktig roll att fylla i en cirkulär bioekonomi. Medverkande: Pål Börjesson Professor i miljö-och energisystem, Jan Rapp, Biogasakademin, Stefan Bengtsson, Alvesta Biogas, Alexander Eneuesco, Konvegas och Bo Ericsson VD, för SVFV (Sveriges branschförening för alla Sveriges fordonsverkstäder). Mer information på www.klimatlosarna.seMusik: www.bensound.se 

More episodes

View all episodes

 • 2. Biodrivmedel Del 2: Att köra bil på vätgas - vattenånga den enda avgasen

  35:46
  Vätgas är en klimatlösare som kan appliceras inom en mängd olika förnybara och cirkulära områden.  I samtal med några av Sveriges ledande vätgasprofiler pratar vi om både möjligheter och utmaningar som utvecklingen av Sveriges vätgaslösningar har haft och har framför sig.  Som det andra i en serie i tre om biodrivmedel ligger fokus på vätgasens roll som förnybart drivmedel. 
 • 3. Grön stad i tanken

  35:24
  Urban växtlighet från mark till tak som är i synk med cirkulära system skapar inte bara en mängd nyttor och ekonomiska besparingar utan kan också ge oss förnybart drivmedel. Det visar bland annat ett nyligen avslutat projektet i Helsingborg med uppdrag från Region Skåne, med stöd från Urban Magma och Partnerskap Alnarp. Torleif Bramryd, professor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds Universitet berättar om projektet Biogas från långgräs på urbana gräsytor. Medverkande: Torleif Bramryd professor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds Universite. Musik: www.bensound.seBild: © 2021 Hundertwasser Archive, Vienna
 • 4. Drivmedel av åkergrödor

  28:10
  Sista delen i en serie om biodrivmedel avslutas med den svenska åkern. För jordbruket är en av Sveriges ännu outnyttjade resurser av biomassa för att ersätta fossila källor. Jag utforskar hur en sådan utveckling kan se ut och hur den kan leda till stora nyttor, inte bara för klimatet utan också för miljö och bondens ekonomi. Medverkande: Katarina Hedlund, professor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds Universitet, Karin Varverud delägare och hållbarhetschef på Energifabriken, Gustav Melin, VD på Svebio, Svenska bioenergiföreningen och Lennart Wikström, utbildad agronom med lång och bred erfarenhet av det svenska lantbruket och ordförande i Komittén för markkol och klimatnytta för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.Musik: www.bensound.seKällor: Energigrödor utan konflikt med ILUC: https://portal.research.lu.se/portal/files/33712989/Ahlgren_mfl_Rapport_105_Milj_och_Energisystem_LTH.pdfPotential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi,Professor Pål Börjesson: https://portal.research.lu.se/portal/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdfRisk för förlorad jordbruksmark inom EU till 2030, punkt 12: https://open.karnovgroup.se/ovriga/CELEX52018IR6433 Svensk jordbruksmark som försvinner: https://www.sverigesbonder.se/darfor-ar-det-viktigt-att-inte-bygga-bort-jordbruksmark/"Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark" bland de medverkande Katarina Hedlund:  https://formas.se/analys-och-resultat/rapporter/2021-04-01-vaxtfoljders-paverkan-pa-inlagring-av-organiskt-kol-i-jordbruksmark.htmlKlimatlösarna är oberoende och reklamfri. Vill du stötta arbetet är varje summa välkommen till Swish: 0709-18 52 57Redovisas som hobbyverksamhet.