Klimatlösarna

Share

Grön stad i tanken

Season 1, Ep. 3

Urban växtlighet från mark till tak som är i synk med cirkulära system skapar inte bara en mängd nyttor och ekonomiska besparingar utan kan också ge oss förnybart drivmedel. Det visar bland annat ett nyligen avslutat projektet i Helsingborg med uppdrag från Region Skåne, med stöd från Urban Magma och Partnerskap Alnarp. Torleif Bramryd, professor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds Universitet berättar om projektet Biogas från långgräs på urbana gräsytor.

Medverkande: Torleif Bramryd professor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds Universite.
Musik: www.bensound.se
Bild: © 2021 Hundertwasser Archive, Vienna

More Episodes

5/17/2021

Drivmedel av åkergrödor

Season 1, Ep. 4
Sista delen i en serie om biodrivmedel avslutas med den svenska åkern. För jordbruket är en av Sveriges ännu outnyttjade resurser av biomassa för att ersätta fossila källor. Jag utforskar hur en sådan utveckling kan se ut och hur den kan leda till stora nyttor, inte bara för klimatet utan också för miljö och bondens ekonomi. Medverkande: Katarina Hedlund, professor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds Universitet, Karin Varverud delägare och hållbarhetschef på Energifabriken, Gustav Melin, VD på Svebio, Svenska bioenergiföreningen och Lennart Wikström, utbildad agronom med lång och bred erfarenhet av det svenska lantbruket och ordförande i Komittén för markkol och klimatnytta för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.Musik: www.bensound.seKällor: Energigrödor utan konflikt med ILUC: https://portal.research.lu.se/portal/files/33712989/Ahlgren_mfl_Rapport_105_Milj_och_Energisystem_LTH.pdfPotential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi,Professor Pål Börjesson: https://portal.research.lu.se/portal/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdfRisk för förlorad jordbruksmark inom EU till 2030, punkt 12: https://open.karnovgroup.se/ovriga/CELEX52018IR6433 Svensk jordbruksmark som försvinner: https://www.sverigesbonder.se/darfor-ar-det-viktigt-att-inte-bygga-bort-jordbruksmark/"Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark" bland de medverkande Katarina Hedlund:  https://formas.se/analys-och-resultat/rapporter/2021-04-01-vaxtfoljders-paverkan-pa-inlagring-av-organiskt-kol-i-jordbruksmark.htmlKlimatlösarna är oberoende och reklamfri. Vill du stötta arbetet är varje summa välkommen till Swish: 0709-18 52 57Redovisas som hobbyverksamhet.