Klimatlösarna

Share

Drivmedel av åkergrödor

Season 1, Ep. 4

Sista delen i en serie om biodrivmedel avslutas med den svenska åkern. För jordbruket är en av Sveriges ännu outnyttjade resurser av biomassa för att ersätta fossila källor. Jag utforskar hur en sådan utveckling kan se ut och hur den kan leda till stora nyttor, inte bara för klimatet utan också för miljö och bondens ekonomi.


Medverkande: Katarina Hedlund, professor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds Universitet, Karin Varverud delägare och hållbarhetschef på Energifabriken, Gustav Melin, VD på Svebio, Svenska bioenergiföreningen och Lennart Wikström, utbildad agronom med lång och bred erfarenhet av det svenska lantbruket och ordförande i Komittén för markkol och klimatnytta för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Musik: www.bensound.se


Källor:

Energigrödor utan konflikt med ILUC: https://portal.research.lu.se/portal/files/33712989/Ahlgren_mfl_Rapport_105_Milj_och_Energisystem_LTH.pdf

Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi,

Professor Pål Börjesson: https://portal.research.lu.se/portal/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdf

Risk för förlorad jordbruksmark inom EU till 2030, punkt 12: https://open.karnovgroup.se/ovriga/CELEX52018IR6433

Svensk jordbruksmark som försvinner: https://www.sverigesbonder.se/darfor-ar-det-viktigt-att-inte-bygga-bort-jordbruksmark/

"Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark" bland de medverkande Katarina Hedlund:  https://formas.se/analys-och-resultat/rapporter/2021-04-01-vaxtfoljders-paverkan-pa-inlagring-av-organiskt-kol-i-jordbruksmark.html


Klimatlösarna är oberoende och reklamfri. Vill du stötta arbetet är varje summa välkommen till Swish: 0709-18 52 57Redovisas som hobbyverksamhet.