Ideella samtal

Share

Så påverkades det ideella engagemanget av pandemin

Season 1, Ep. 4

I detta avsnitt talar vi om pandemins effekter på det ideella engagemanget. I podden samtalar Johan Dahlén Strömgren med Sara Stigzelius, nationell samordnare medlemsfrågor på Rädda Barnen, om hur de ser att Rädda Barnen påverkats av pandemin och hur engagemanget kommer utvecklas framåt. I podden talar även Johan med Anna Snell från Volontärbyrån om erfarenheter utifrån Volontärbarometern 2021.

More Episodes