Ideella samtal

Share

Så kan vi motverka hat och hot mot ideella

Season 1, Ep. 5

I detta avsnitt talar vi om hat och hot mot ideella tillsammans med Hanna Kroksson som är generalsekreterare för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer och Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Right Defenders. Hanna berättar LSU:s undersökningar om hat och hot samt om att människorättsorganisationer och hbtq-rörelsen upplevt ett ökat hat och hot. Marcin ger även sin syn på utvecklingen och ger ideella organisationer några handfast tips och strategier för att förebygga hat och hot. Samtalet leds av Vanja Lundberg Höglund på Volontärbyrån.