Ideella samtal

Share

Forskaren: Johan von Essen

Season 1, Ep. 1

I detta avsnitt möter vi Johan von Essen. Johan är professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och forskar på civilsamhället och ideellt engagemang. Johan ger oss en bild av hur det ideella engagemanget ser ut idag och vi pratar om hur det förändrats och om och på vilket sätt engagemanget kan se annorlunda ut mellan olika åldersgrupper.