Forskningsetikk

del

Trenger vi forskningsetiske komiteer?

Season 1, Ep. 1

For 30 år siden fikk Norge - som eneste land i verden - tre nasjonale forskningsetiske komiteer som skulle dekke alle fagområder. Men hvordan har det gått? Hva gjør egentlig komiteene? Kan ikke forskerne passe etikken selv?

Forskningsetikk er en ny podkast som setter søkelys på hvordan forskning produseres, brukes og misbrukes.