Efter pandemin

Share

Ulrika Lindstrand: Framtidens omställningar - digital och fossilfri

Ep. 10

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer, lyfter kompetensutveckling, innovationsfrämjande, digital transformation och fossilfri omställning som nycklar för att klara framtidens utmaningar i det tionde avsnittet av Efter pandemin. Hur ökar vi innovationskraften och vilken roll spelar experiment och testbäddar? Leder samtalet gör Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

More Episodes