Efter pandemin

Share

Daniel Persson: Digital vård, informationskontinuitet och patientfokus

Ep. 7

Hur har den digitala vården fungerat under pandemin och vad innebär egentligen digitalisering av vården. Det pratar Daniel Persson, innovationschef på det digitala vårdföretaget Min Doktor, om i detta avsnitt av Efter pandemin – idéer för ekonomisk återhämtning. Samtalet berör även vikten av informationskontinuitet i vårdkedjan och hur öppna digitala vårddata både kan skapa utrymme för entreprenörskap och innovation så väl som ge en mer patientcentrerad vård. Hur kommer framtidens vård se ut? Leder samtalet gör Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

More Episodes