Share

cover art for Pernilla Johansson: Konsumtion under och efter krisen

Efter pandemin

Pernilla Johansson: Konsumtion under och efter krisen

Ep. 11

Pandemin förändrade snabbt våra konsumtionsmönster men hur väl klarade utbudssidan omställningen? I det elfte avsnittet av Efter pandemin efterlyser Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank, mer flexibla system som underlättar omställning och resursförflyttning. Hur kommer våra konsumtionsmönster se ut efter krisen? Leder samtalet gör Joakim Wernberg, forskningsledare EntreprenörskapsforumSwedbanks rapporter finns här

More episodes

View all episodes

 • 13. Åsa Zetterberg: Den kritiska digitala infrastrukturen

  38:56
  Pandemin har gett digitaliseringen en skjuts framåt men det finns mycket kvar att göra. Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen, samtalar med Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum i avsnitt 13 av Efter pandemin om hur vi kan säkra Sveriges konkurrenskraft och frigöra resurser genom digitalisering och automatisering.
 • 12. Andreas Miller: Chefers perspektiv på pandemin och återhämtningen

  25:50
  Det pratas mycket om hur det går för företag och offentliga verksamheter under pandemin, men hur påverkas cheferna och ledarskapet inom dessa organisationer? Och hur ser chefer inom olika delar av ekonomin på återhämtningen efter pandemin? I avsnitt 12 av Efter pandemin ger Andreas Miller, ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna, sitt perspektiv på hur pandemin har påverkat chefer i olika sektorer, vilka möjligheter den digitala omställningen ger och hur framtidens arbetsmarknadsdynamik kan se ut. Intervjuar gör Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.LÄNKAR:Mer om Ledarnas undersökning.
 • 10. Ulrika Lindstrand: Framtidens omställningar - digital och fossilfri

  44:28
  Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges ingenjörer, lyfter kompetensutveckling, innovationsfrämjande, digital transformation och fossilfri omställning som nycklar för att klara framtidens utmaningar i det tionde avsnittet av Efter pandemin. Hur ökar vi innovationskraften och vilken roll spelar experiment och testbäddar? Leder samtalet gör Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.
 • 9. Carl Melin: Trygghet, dynamik och lärande på framtidens arbetsmarknad

  37:14
  I det nionde avsnittet av poddserien Efter pandemin samtalar Carl Melin, forskningschef på Futurion, fackförbundet TCO:s tankesmedja med Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, om vilka färdigheter som kommer att behövas på framtidens arbetsmarknad. Hur omformas dynamiken, hur skapar vi trygghet i arbetslivet och vad innebär egentligen mikrolärande?
 • 8. Lena Sellgren: Sverige och världshandeln efter pandemin

  35:20
  Hur påverkas svenska exportföretag och världshandeln av coronapandemin och vilka ekonomiska trender kommer att forma det nya normaltillståndet efter pandemin? Hur påverkar kompetensförsörjning, infrastruktur och digital omställning Sveriges internationella konkurrenskraft? Och vilka är de mest angelägna policyåtgärderna? Det pratar Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, om i detta avsnitt av Efter pandemin. Intervjuar gör Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.
 • 7. Daniel Persson: Digital vård, informationskontinuitet och patientfokus

  31:24
  Hur har den digitala vården fungerat under pandemin och vad innebär egentligen digitalisering av vården. Det pratar Daniel Persson, innovationschef på det digitala vårdföretaget Min Doktor, om i detta avsnitt av Efter pandemin – idéer för ekonomisk återhämtning. Samtalet berör även vikten av informationskontinuitet i vårdkedjan och hur öppna digitala vårddata både kan skapa utrymme för entreprenörskap och innovation så väl som ge en mer patientcentrerad vård. Hur kommer framtidens vård se ut? Leder samtalet gör Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.
 • 6. Tobias Porserud: Gigekonomin, pandemin och den svenska modellen

  31:08
  I detta avsnitt av Efter pandemin – idéer för ekonomisk återhämtning intervjuar Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Tobias Porserud som är vd på AppJobs Institute. Vad har hänt med gigekonomin under pandemin? Hur förändrar krisen synen på arbete och hur kan framtidens arbetsmarknad se ut när fler kanske tvingas in i eller väljer gig före anställning? Behöver den svenska modellen förändras? Länkar:AppJobs Institute Tobias Porserud på Twitter: @Porserud
 • 5. Günther Mårder: Kris, omställning och digitalisering - småföretagarnas verklighet efter pandemin

  42:59
  I det femte avsnittet av podd-miniserien Efter pandemin - idéer för ekonomisk återhämtning diskuterar Günther Mårder, vd på organisationen Företagarna, hur småföretagens verklighet kommer te sig efter pandemin. Hur påverkas företagen av den digitala omställningen, behovet av nya kompetenser och vilka flaskhalsar finns det längs vägen? Leder samtalet gör Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg.Företagarnas undersökning Småföretagsbarometern finns här