Efter pandemin

Share

Tobias Porserud: Gigekonomin, pandemin och den svenska modellen

Ep. 6

I detta avsnitt av Efter pandemin – idéer för ekonomisk återhämtning intervjuar Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Tobias Porserud som är vd på AppJobs Institute. Vad har hänt med gigekonomin under pandemin? Hur förändrar krisen synen på arbete och hur kan framtidens arbetsmarknad se ut när fler kanske tvingas in i eller väljer gig före anställning? Behöver den svenska modellen förändras?


Länkar:


AppJobs Institute


Tobias Porserud på Twitter: @Porserud

More Episodes