Share

Efter pandemin

idéer för ekonomisk återhämtning

Det är svårt att se vidden av de effekter som den pågående corona-pandemin har på både ekonomi och samhälle, men vi vet redan nu att världen inte kommer att återgå till sitt gamla normaltillstånd. Därför behöver vi redan