Share

Podden De Assimilerade

2014 var jag 39 år och fick boken ”Eisfeldt – en surrealistisk familj” i min hand och helt plötsligt och utan förvarning började bitarna att falla på plats. Under den korta period på 80-talet då min mor hade haft kontakt