Podden De Assimilerade

Share

Ett samtal om boken Oönskade i folkhemmet

Season 1, Ep. 8

I det här avsnittet samtalar jag med min fru Soile Tinglöf som har läst boken Oönskade och folkhemmet av Gunnar Broberg och Mattias Tydén.


Från bokens baksidetext:

”Rasforskning och steriliseringspolitik är två inslag i svensk historia som vållat stark diskussion och kollektiv självkritik. (…) Boken skildrar rasbiologins framväxt från tiden kring sekelskiftet 1900 samt turbulensen kring det rasbiologiska institutet i Uppsala, och dess chef Herman Lundborg. (…) Steriliseringarna, riktade mot samhällets svaga eller rentav ”oönskade”, utgör fortfarande ett omstritt kapitel i svensk social- och medicinhistoria.”


Medverkade: Soile Tinglöf och Robin Tinglöf

Procent: Robin Tinglöf

Vinjettmusik ”Searching for Tattelhof” av Robin Tinglöf

More Episodes