Share

CLOO-podden

Samtal om ledning i offentliga organisationer


Latest episode

 • 4. Chefers ohälsa

  35:41
  I Sverige är 26 procent av alla chefer anställda inom den offentliga sektorn. Chefer kan sägas utgöra något av en ”ryggrad” i organisationen. Sjukskrivningsstatistiken för chefer visar dock en alarmerande ökning i antalet sjukdagar på grund av trötthet, ångest och depression. Det råder därför ingen tvekan om att chefer inom offentlig sektor har en tuff arbetssituation. Frågan är givetvis varför det har blivit så här. I det här avsnittet samtalar universitetslektor Anette Svingstedt med forskarna Alina Lidén, fil.dr. i industriell ekonomi och management, och Ulrika Westrup, docent i tjänstevetenskap, om deras studie av chefers ohälsa. Alla tre är verksamma vid Institutionen för tjänstevetenskap och Centrum för ledning i offentliga organisationer vid Lunds universitet. Forskarna berättar om chefers upplevelse av att prata om det egna måendet i chefskapet, varför det är så svårt och ibland i det närmaste omöjligt. Vilket organisatoriskt stöd chefer efterfrågar för att kunna prata om sitt mående lyfts också fram.

More episodes

View all episodes

 • 3. Distansarbete i pandemins spår

  31:28
  Under pandemin tvingades många anställda in i nya vanor, då organisationer uppmanades att låta sina anställda arbeta hemifrån och all kommunikation skedde digitalt. Vilka konsekvenser fick detta för de sociala relationerna på arbetsplatserna och vad har hänt sedan dess, när anställda åter kan mötas fysiskt? I det här avsnittet samtalar professor Johan Alvehus med forskarna Malin Espersson, fil.dr i sociologi, Alina Lidén, fil.dr. i industriell ekonomi och management och Ulrika Westrup, docent i tjänstevetenskap, alla verksamma vid Institutionen för tjänstevetskap vid Lunds universitet som i en unik studie genomförd under pandemin kring dessa frågor. Forskarna blickar också in i framtiden och siar om vilka mönster och vilka vanor som kommer att följa med oss och vilka utmaningar organisationer står inför i det ”nya normala”.
 • 2. Ledarskap i skolan - När rektor blir maskinist, flipperkula och målsökande missil

  40:15
  Susanne Lundholm, organisationsforskare och förläggare pratar med Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, om sin bok ”Skolans ledarskap och mål: Rektor som maskinist, flipperkula och målsökande missil” (Studentlitteraur, samförfattad med Mats Alvesson). I avsnittet diskuteras vilka utmaningar den svenska skolan står inför, rektors funktion och roll, vad som utgör ett gott arbete, och varför tro spelar en så viktig roll i skolledning. Cecilia berättar om rektor Henrik och Susanne avslöjar att hon inte visste vem som var rektor under skoltiden. Om deltagarnaCecilia Cassinger is Associate Professor at the Department of Strategic Communication, Lund University, Sweden. She holds a PhD in business administration with a focus on marketing. Her research focuses on place branding and communication practices aimed at enhancing the image and reputation of places, such as countries, cities and tourist destinations, and their impact on public sphere and everyday life. She has published articles in journals such as Place Branding and Public Diplomacy, Place Management and Development, and European Journal of Cultural Studies, and co-edited The Nordic Wave in Place Branding and The Routledge Companion to Media and Tourism. Susanne Lundholm has a PhD in business administration with a focus on leadership from Lund University. She works as an academic publisher, but also conducts research on school leadership. Her research deals with issues of hierarchy, identity, and leadership, with a particular interest in the everyday work practices of professionals in organizations. Her latest book is ”Skolans ledarskap och mål: Rektor som maskinist, flipperkula och målsökande missil” (Studentlitteratur, co-authored with Mats Alvesson). 
 • 1. Den expanderande och eleverade administrationen

  27:10
  Robert Holmberg, lektor i psykologi, samtalar med Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap, om fenomenet med eleverade administratörer. Hur man kan förstå varför administrationen expanderar i offentlig sektor? Varför det är så? De pratar om risken för att bli nostalgisk, går in i detalj på vad det är som driver den expanderande administrationen och diskuterar vad man kan göra för att förändra situationen.