Barndommen varer i generasjoner

Share

Kroppen husker

Season 1, Ep. 3

Anna Luise Kirkengen, Anders Dovran, Carolina Øverlien, Kari Killén og Iris Steine forklarer hva det er med traumatiske barndomserfaringer som gjør dem så spesielle. En mor forteller hvordan det som beskrives i forskningen ser ut i det virkelige livet, når overgrep i egen barndom preger svangerskapet og tilværelsen som nybakt mamma.

Appeller ved Anine (nybakt mamma) og Marthe Skjølaas, jordmor

More Episodes