Barndommen varer i generasjoner

Share

Gjenreis det sosiale arbeidet: Utdanningene må endres

Season 1, Ep. 7

Det kreves personlig utvikling hos den enkelte ansatte for å kunne hjelpe mennesker i krise. Men hvor er det blitt av relasjonskompetansen, som før var så sentral i sosialt arbeid? Og hva har skjedd med kunnskapsgrunnlaget og helhetsforståelsen? Kari Killén utfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta større ansvar.

Appell ved Patricia Eriksen, FO-studentene

More Episodes