Barndommen varer i generasjoner

Share

Bryt arven! Helsestasjonenes potensial og betydning

Season 1, Ep. 4

Perioden i mors mage og de første to-tre leveårene er grunnleggende for barns helse og utvikling. Samtidig er det mange vordende og nybakte foreldre som sliter med traumeerfaringer, dårlige levekår og lite støtte. Kari Killén forklarer hvordan helsestasjonene kan spille en enda viktigere rolle i å bryte generasjonsoverføringene.

Appell ved Solveig Ude, pensjonert helsesykepleier. Årets Osloborger 2016

More Episodes