Barndommen varer i generasjoner

Share

Et barnevern i krise

Season 1, Ep. 6

Barnevernet er i krise, mener Kari Killén. Og det skyldes ikke den enkelte medarbeider, men feilprioriteringer, et mangelfullt system og svakheter ved utdanningene. Hør hva en av Norges desiderte nestorer innen barnevern og sosialt arbeid mener må til for å gjenvinne tilliten og beholde og utvikle gode fagfolk.

Appell ved Lene Sørensen, barnevernspedagog

More Episodes