Share

cover art for #JP099: Hva skjer nå som åpenhetsloven er på plass? med Kristel Tonstad

Bærekraftseventyr med Jørgensen & Pedersen

#JP099: Hva skjer nå som åpenhetsloven er på plass? med Kristel Tonstad

Ep. 99

Få temaer har blitt forespurt av flere lyttere enn den nye Åpenhetsloven og hva den innebærer for bedriftene. Vi går rett til kilden og tar en prat med Kristel Tonstad. I dag er hun fagdirektør i Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, men hun ledet sekretariatet for Etikkinformasjonsutvalget (hvor Lars Jacob var med), som utviklet loven fra 2019 til 2021. Kristel tar oss med inn i bakgrunnen for loven, og forteller både om initiativene som ledet frem til lovutvalgets arbeid, og de internasjonale utviklingstrekkene i land som England, Frankrike og Nederland som også dannet bakteppe for loven. Vi snakker om hvorfor loven trengs og om en slik lov kan ha noen effekt. Vi diskutere forskjeller i den norske loven vis-à-vis andre lignende lover. Kristel gir Sveinung en innføring i "hard law vs soft law", Lars Jacob avslører hvordan det ble til at han sa ja til å sitte i Etikkinformasjonsutvalget akkurat i en tid hvor han skulle lære seg å si nei til ting, og vi dykker ned i noen av problemene loven er ment å løse. Vi ser frem mot første rapporteringsår og diskuterer hva vi kan vente av rapporteringen, vi snakker om aktsomhetsvurderinger og hvorvidt mannen i gata kan bruke Åpenhetsloven til å skaffe seg informasjon. Lars Jacob rir sin gamle kjepphest om at forbrukeren ikke bør være målgruppen for en slik lov, vi snakker EUs taksonomi 2.0 og andre rammeverk, Sveinung håper at Kristel er mye på fest, og vi innser at vi trenger flere episoder om dette temaet.

More episodes

View all episodes

 • 114. #JP114: Søvn, livskvalitet og arbeidsliv med Elisabeth Flo-Groeneboom og Kjersti Marie Blytt

  58:08
  Helse og livskvalitet er sentralt i sosial bærekraft, og i den sammenheng er søvn essensielt. Vi tar derfor en prat med søvnforskerne Elisabeth Flo-Groeneboom, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og Kjersti Marie Blytt, førsteamanuensis og postdoktor i psykisk helse ved Høgskolen på Vestlandet. De slipper i disse dager de første episodene av podcastserien "Søvnens makt - med dr. Flo og dr. Blytt". Vi starter med et dypdykk ned i den største bildemappen på Sveinungs telefon - den som inneholder bilder av en sovende Lars Jacob i hotellobbyer i Sao Paulo og Barcelona, på 07-flyet fra Bergen til Oslo og i baksetet på taxier i inn- og utland. Sveinung slipper oss inn under dynen, så og si, og deler av sine erfaringer med dagsoving. Vi har en quiz om hvem av de to gjestene som er gift med Lars Jacob, vi får en innføring i søvn og søvnregulering av Elisabeth og Kjersti, og vi snakker om effekten av ikke å sove. Vi snakker om søvn og arbeidsliv, både for de som jobber skift og de som på andre måter påvirkes av søvn og søvnmangel. Vi lærer om effekten av lederes søvnmangel på de som jobber under dem i organisasjonen og sammenhengen mellom skiftarbeideres søvnproblemer og tilbøyeligheten til å søke ny jobb. Sveinung oppfordrer ledere til å ringe Elisabeth og Kjersti sin Batman-telefon og vi oppfordrer alle våre lyttere til å bli faste lyttere av "Søvnens makt".
 • 113. #JP113: Grønn vekst og grønt håp med Per Espen Stoknes

  50:23
  Vi får endelig tatt en prat med bærekraftspionéren Per Espen Stoknes, som er førsteamanuensis og leder for Centre for Green Growth ved Handelshøyskolen BI, tidligere stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, og forfatter av bøkene "Grønn vekst: en sunn økonomi for det 21. århundre", "Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming", "Earth for All: A Survival Guide for Humanity" og mange flere. Vi starter med begrepet grønn vekst og hva som skiller det fra annen vekst. Vi snakker om hamburgere og biler, Lars Jacob gleder seg over fokus på det industrielt skalerbare, Per Espen snakker om barrierene for Grønn vekst, og Sveinung spør seg hvorfor det skal være så vanskelig å få til. Lars Jacob ber Per Espen kommentere duellen mellom Andrew McAfee og Jason Hickel (decoupling vs degrowth), Per Espen vektlegger viktigheten av realismen i løsningene, en kjøttmeis dukker opp utenfor vinduet til Per Espens hytte og vi tar en svingom innen klimapsykologien. Sveinung ber Per Espen gi et muntlig reisebrev fra eventyret hans i ecuadoriansk Amazonas, og Per Espen forteller om urfolkets perspektiver, å kommunisere med lyn og torden, hva vi kan lære av urfolktenkning og finansiell innovasjon knyttet til såkalte jaguarkreditter. Sveinung sammenligner Per Espen med Lionel Messi, vi er enige om at det er for lenge siden sist vi traff hverandre, og vi konkluderer med at det er behov for flere episoder med oss tre.
 • 112. #JP112: Når bærekraft ikke lønner seg

  46:28
  Vi har blitt så vant til "the business case for sustainability" at vi av og til må minne oss på at bærekraft ikke alltid lønner seg. Men hva skal man gjøre når bærekraft ikke lønner seg? Må vi frem med reguleringskniven? Trengs det koordinert frivillig handling på bransjenivå? Eller er det behov for litt god gammeldags ansvarstenkning? Vi dveler ved slike spørsmål for å nyansere samtalen om bærekraft og lønnsomhet. Vi spoler tilbake til publiseringen av "Ansvarlig og lønnsom" for ti år siden og snakker om utviklingen av business case-logikken. Vi mimrer om øldrikking med den intellektuelle giganten Ed Freeman og snakker om hans oppgjør med "business sucks"-doktrinen. Vi snakker om Vinmonopolets initiativer for å sikre arbeiderrettigheter både globalt og nasjonalt., og svinger innom Alex Edmans sitt nylige oppgjør med Nicolai Tangen og BlackRock. Vi problematiserer ideen om business caset og skiller mellom kort og lang sikt, og direkte og indirekte business case. Vi diskuterer forretningsetikkens plass i bærekraften, nikker til Åpenhetsloven nok en gang og prøver å unngå å lande i en konklusjon på et spørsmål som er for stort og vidløftig til å oppsummeres enkelt.
 • 111. #JP111: Revisors rolle for bærekraft med Finn Kinserdal

  47:58
  Vi inviterer sjefen vår til en prat om revisors rolle for bærekraft. Finn Kinserdal er førsteamanuensis og instituttstyrer ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole. Før han vendte tilbake til akademia, hadde han flere tiårs erfaring fra revisjonsbransjen, hvor han ledet EY etter å ha vært i McKinsey og Arthur Andersen. Samtalen starter med at Lars Jacob utpeker Sveinung til å være den av hans venner (i den grad han har noen venner) som er mest sannsynlig til å bli saksøkt. Dette leder oss inn i historien om hvordan Arthur Andersen saksøkte Finn og partnerne hans for snaue 1,3 milliarder etter Enron-skandalen, og hvordan dette formet karrieren hans videre. Deretter beveger vi oss inn i et dypdykk i revisorrollen og hvordan den har utviklet seg over tid. Vi snakker om uavhengighet og profesjonsetikk og revisorens mer begrensede frihetsgrader i møte med bedriftens ledelse. Det leder oss til spørsmålet om hvordan revisorrollen har blitt utvidet til å vurdere bedrifters bærekraftsrapportering. Vi snakker om dobbel vesentlighet og EUs taksonomi, svinger pisken over SEC og amerikansk ESG, og er skjønt enige om at bærekraft har vind i seilene både på forsknings- og undervisningsfeltet. Finn forteller om den gangen han startet EYs klima- og bærekraftsenhet og utfordringene med å markedsføre tjenestene til markedet. Vi slår et slag for å ta doktorgrad på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Lars Jacob mimrer tilbake til den gangen han og Finn tok doktorgradskurs sammen, og vi snakker om Finns nye artikkel om verdirelevansen til ESG-informasjon. Vi avslutter med å invitere unge flinke folk til å ta doktorgrad på NHH.
 • 110. #JP110: Kunstig intelligens, klima og bærekraft med Anders Lier fra Energi.AI

  42:48
  Vi graver oss ned i potensialet kunstig intelligens kan ha for å løse klima- og bærekraftsproblemer. Anders Lier er gründer og CEO i Energi.AI, et selskap som benytter kunstig intelligens for å automatisk generere klimaregnskap for store og små bedrifter. Vi snakker om potensialet i store data og teknologiske løsninger på bærekraftsproblemet. Anders tar utgangspunkt i en rørlegger i Moss, selv om han er en vinglad fotballsupporter fra Fredrikstad. Vi snakker om fotball og bærekraftstabeller, vi diskuterer potensialet i kunstig intelligens etter hvert som man kan koble sammen flere og flere typer data. Anders forteller om forretningsmodellen til Energi.AI og ambisjonene både nasjonalt og internasjonalt. Anders mimrer om Stupet og siterer Peter Drucker. Vi graver i spørsmålet om overførbarhet til sosiale fotavtrykk og andre miljømessige fotavtrykk, selv om vi enes om at klima er alle bærekraftsproblemers mor. Vi drar til USA og snakker MLS, mimrer om Sao Paulo, FGV Business School og brasiliansk livsglede. Det nikkes til Raymond Kvisvik og Per Egil Ahlsen, Anders avslører at han driver vinproduksjon på Hvaler, og vi inviterer hverandre til Bergen og Fredrikstad.
 • 109. #JP109: Inkludering, hull i CVen og finansiell helse med Arman Vestad

  51:23
  En viktig målsetting knyttet til sosial bærekraft er mangfold og inkludering i arbeidslivet, med hensyn til de som av ulike grunner har hull i CVen, falt ut av arbeidslivet og møtt finansielle utfordringer som følge av dette. Vi tar en prat med Arman Vestad, som har mer førstehånds erfaring med dette enn de fleste, både fra selv å ha falt ut av arbeidslivet og inn i rusproblemer og kriminalitet, men som senere har viet livet sitt til å hjelpe andre som er i samme situasjon, både som gjeldsrådgiver i NAV og som gründer av rådgivningsselskapet Finansiell Helse AS. Arman forteller om hvordan han havnet i et kriminelt miljø og hvorfor penger stod sentralt i den utviklingen. Han deler erfaringer fra livet som narkotikaselger, torpedo og rusmisbruker, og forteller om utfordringene med å skaffe seg jobb når et enkelt google-søk på navnet ditt avslører at du stod sentralt i en av norgeshistoriens mest kjente kriminalsaker. Vi graver oss ned i den utrolige historien om hvordan NAV-lederen Kari evnet å se overførbarheten av Armans egenskaper som hadde stått sentralt i livet som kriminell, til oppgaven som gjeldsrådgiver for klienter som trenger det. Vi snakker om den viktige evnen til å holde kjeft, lederegenskaper og evne til empati med folk som står i krevende situasjoner. Vi spør Arman hva han ville gjort om han var statsminister for en dag, hvordan få til flere møter av den typen han hadde med Kari i NAV, og om det er nok for bedrifter som ønsker å inkludere folk med hull i CVen at de stiller seg opp utenfor fengselsmurene og ansetter de som kommer ut. Til slutt snakker vi med Arman om selskapet Finansiell helse, og hvordan de arbeider for å hjelpe familier med store finansielle utfordringer. Armans erfaringer med å ha to millioner i personlig gjeld kom godt med som erfaringsbakgrunn for dette arbeidet, men siden den gang har Arman og kollegene hans hjulpet husholdninger fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi snakker om utfordringsbildet med økt inflasjon, høye levekostnader og presset fra keeping up with the Joneses. Til slutt kommer vi inn på det spennende forskningsarbeidet Arman er involvert i sammen med forskere i Storbritannia for ytterligere å fremme kunnskapen om inkludering og mangfold i arbeidslivet.
 • 108. #JP108: Regnskap og økonomistyring i en sirkulær økonomi med Christine Lundberg Larsen

  53:51
  Vi tar en prat med Christine Lundberg Larsen, leder for Amesto Footprint og en av forfatterne bak den nye boken "Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter". Vi nikker til vår egen artikkel "Resource Accounting for A Circular Economy" som vi publiserte i 2023, og hvor vi postulerte at kanskje regnskapsføreren er helten på veien til den sirkulære økonomien. Vi drar tilbake til Christines tidligere jobb som leder for Regnskap Norge, da hun startet en sirkulær regnskapsklynge, som ledet frem til skrivingen av den nye boken. Christine forklarer hvordan regnskap innebærer både historiefortelling og innramming, og påvirker hvordan vi ser bedriftene og økonomien. Vi drar tilbake til 1494, diskuterer hva som er implikasjonene av et sirkulært skifte for regnskap og økonomistyring, og hvor i landskapet bremseklossene for et sirkulært skifte. Lars Jacob innrømmer en hang til selvsmiger, Sveinung informerer om den korrekte måten å uttale "Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap" og Christine tar oss med til Schiphol lufthavn. Vi snakker om ulike nivåer i det sirkulære regnskapsskiftet, og beveger oss inn i lovgivningens og reguleringens verden. Lars Jacob smigrer seg selv igjen med mimring om hvordan sirkulærøkonomien ble hensyntatt i Åpenhetsloven, Sveinung innrømmer at han lytter på folk på nabobordet på restaurant, og vi avslutter med en prat om Christines arbeid som leder i Amesto Footprint, som forsøker å hjelpe bedrifter inn i en mer bærekraftig og sirkulær økonomi.
 • 107. #JP107: En sirkulær matkjede med Alexander Solstad Ringheim fra Invertapro

  49:29
  Kunne du tenke deg å spise larver til middag? Eller i det minste en laks som har spist seg god og mett på larvebasert fiskefor? Alexander Solstad Ringheim er gründeren bak Invertapro, som i snart ti år har arbeidet for å gjøre matavfall fra bergensregionen om til larvebaserte produkter som går inn i matkjeden, enten som mat, for eller gjødsel. Vi snakker om Alexanders gründerreise fra landsbygda i Tanzania til en lagerhall på Voss, hvor millioner av larver blir til nye matprodukter. Vi snakker om produkter, prosesser, teknologier og forretningsmodeller, ikke minst for gjødselproduktene som Invertapro allerede har kommet langt i å virkeliggjøre. Vi går fra en skuff på badet til Alexander, til skalautfordringene i å levere fiskefor til de store oppdretterne. Vi dykker ned i barrierer på kunde- og reguleringssiden, utfordringer og muligheter i kapitalmarkedene, veien videre for forretningsmodellen til Invertapro, og folks mulighet til å gå inn som folkeinvestor i Invertapro. Vi mimrer om besøket til Invertapros lokaler på Voss og smaken av larvevafler utenfor produksjonslokalene deres, snakker om varme og klamme telt, Vi spør oss om hva som er i vannet på vakre Voss, og om ekstremsportånden som ligger i dypet av Vossevangen også vil bre om seg i sirkulære allianser og industrielle symbioser i bioøkonomien.
 • 106. #JP106: Hva er problemet?

  35:47
  "Hva er problemet"? Et spørsmål som har vært med oss lenge, og vi stiller oss det igjen. For hvordan kan det ha seg at problemformulering er veien til kreativitet og innovasjon? Det leder inn i en meditasjon over problemformulering à la Ian Mitroff, Albert Einsteins 55 vs 5 minutter og Mihaly Csikszentmihalyi sine perspektiver på flytsonen. Vi snakker om Legos bærekraftsoppoverbakke og alle bedriftene som kommer til for å hjelpe. Vi snakker om bedrifter som problemløsere og nikker til Science 4 Impact-podcasten hvor vi snarlig er på luften som gjester. Vi løper oss gjennom erkjenn, utforsk, test og rigg, snakker om Sveinungs gamle doktorgradsavhandling, og benytter anledningen til å stille det retoriske spørsmålet "Er det egentlig Sveinung som er problemet?"