Share

Bærekraftseventyr med Jørgensen & Pedersen

Eventyrlig jakt på bærekraftig business med NHH-forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen. Besøk oss på www.JorgensenPedersen.no.
12/12/2022

#JP070: Hvorfor er bærekraft så upopulært?

Ep. 70
Vi har ofte hevdet av bærekraft har et imageproblem. Og i senere tid har flere lyttere sendt oss epost med spørsmål om hvorfor bærekraft og ESG er så upopulært og kontroversielt. Lars Jacob trekker frem en imaginær tavle og noterer ned hva grunnene kan være. Vi starter med bærekraftens moraliserende slagside, som mange reagerer på. For å komme oss på enda dypere vann, utforsker vi politiske skillelinjer og argumenterer for at folk er sinte på bærekraft på begge sider av høyre-venstre-aksen - men av ulike grunner og på ulike måter. Vi leser FNs bærekraftsmål høyt og ler godt underveis, vi snakker om klimaforskeren Katherine Hayhoes erfaringer med å snakke om klimaendringer med sine republikanske, evangelisk kristne venner, og vi dykker ned i forskning gjennomført på Norsk Medborgerpanel, som viser at det er like mange som hater SDGene som elsker dem. Sveinung har nærlest Alex Edmans' "The End of ESG" og utfordrer finansverdenen ved å referere til ham som "ESG-forsker". Vi snakker om anti-ESG-lovgivning i Texas, kommentarfeltkrigere med World Economic Forum-allergi, og vi snakker om kjønnsforskjeller på bærekraftsfeltet. Vi mimrer tilbake til samfunnsansvarets tid og diskuterer hva som gikk tapt da vi endret terminologi fra "ansvarlige forretningsmodeller" til "bærekraftige forretningsmodeller" cirka 2014. Dessuten zoomer Lars Jacob inn på gateslagsmålene i bærekraftsfeltet om temaer som grønnvasking, bærekraftsrapportering og mye annet. Episoden ble lengre enn vanlig, for her var det mange kontroverser å ta av.