Share

Ytringsklima

av Øyvind Kvalnes


Latest episode

 • Ytringsmot og meningsbrytning med Vibeke Fürst Haugen

  32:50
  Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen forteller om magien som oppstår når NRK får til samarbeid på tvers av fag og generasjoner. Vi snakker om hvordan seniorer kan legge til rette for at juniorer kan kjenne seg invitert til å bidra. Et verktøy som kringkastingssjefen har hatt mye glede av å bruke kalles pre mortem - en form for etterpåklokskap i forkant. Her inviteres folk til å forestille seg et fatalt utfall et stykke frem i tid, og en refleksjon over hvordan ting kunne gå så galt. Dette blir da en øvelse som skaper ytringsrom for å snakke om mulige mørkesider ved egen utvikling, en befriende sjanse til å lufte kritikk og skepsis.

More episodes

View all episodes

 • Mestring og kunnskapsdeling med Anders Dysvik

  34:49
  Hvordan snakker folk sammen i et mestringsklima? Professor Anders Dysvik deler kunnskap om hva som kjennetegner arbeidsmiljøer hvor folk støtter og deler kunnskap med hverandre. Der er det ikke intern rivalisering som rår, men en innsats for å gjøre hverandre gode. Vi snakker også om klimaet for å snakke om og lære av feil og blundere. Eksemplene underveis henter vi fra sykehus, teknologibedrifter, frivillige organisasjoner og fotballklubber. Det som gjelder på tvers av sektorer, er at oppmerksomhet om felles og individuell mestring gjerne gir bedre utslag enn rivalisering.
 • Skapende motstand med Arne Carlsen

  33:07
  Hvordan kan vi bli bedre til å utnytte tvil, friksjon og uenighet når vi skal skape og iverksette ekstraordinære ideer? Professor Arne Carlsen har vært med på å utvikle begrepet skapende motstand. Dette beskriver en relasjonell kvalitet, som handler om å yte respektfull motstand i en gruppe. Det gir mening å spørre: Hvor vanlig er det med skapende motstand i denne gruppa? Uten friksjon kan dårlige vaner feste seg, og svake ideer settes i bevegelse før de er blitt brynt på motforestillinger. I denne samtalen utforsker vi ulike årsaker til at folk velger å holde seg tause i stedet for å yte skapende motstand, og hva som kan få oss på gli.
 • Ledere og ledelse i utvikling med Susann Gjerde

  32:52
  Susann Gjerde er førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen. I denne episoden deler hun kunnskap om hva ledere kan gjøre for å motvirke taushetsmysteriet - at folk som har noe viktig å si, og muligheten for å si det, likevel velger å være tause. Vi tar utgangspunkt i boken hennes Ledere og ledelse i utvikling. Den er enormt rik på teori og begreper som kan brukes til å styrke eget lederskap. Underveis dveler vi ved hvordan identitet og verdier preger hva vi bringer inn i en samtale.
 • Ytringsklimaet for å snakke om grønn omstilling med Anne Karin Sæther

  29:23
  Hva skal til for å skape et ytringsklima for å snakke saklig og konstruktivt om klimaendringer og grønn omstilling? Anne Karin Sæther er seniorrådgiver i klimabyrået Footprint. I denne episoden forteller hun om hva som fremmer gode samtaler om bærekraft i organisasjoner. Det gjelder å engasjere flere, og ikke sette bort arbeidet til en enslig bærekraftsansvarliig. Endringer presser seg frem gjennom ny lovgivning, samtidig som ny kunnskap skaper en erkjennelse av at grønn omstilling kan være lønnsomt.
 • En samtale med Tom Remlov om topplederes fortrolighetsrom

  32:57
  I hvilken grad finnes det et fortrolighetsrom for toppledere? Tom Remlov har vært toppleder i norsk kulturliv i en årrekke. I denne episoden deler han sine tanker og erfaringer om hvilke muligheter en leder i øverste sjikt har for å dele sine innerste tanker og ideer med andre. Hvem - om noen - kan en toppleder være fortrolig med? To hovedgrunner for å holde ting for seg selv kan være (1) å skåne andre for belastninger og (2) at andre kan misbruke informasjonen du deler. Vi snakker om hvorvidt en leder tenker best alene eller sammen med andre, og om tillit og interessekonflikt.
 • Verdien av uenighet med Knut Olav Åmås

  32:11
  Hva er verdien av uenighet? Og hvordan kan vi sørge for tilstrekkelig dissens før viktige beslutninger? Gjest i denne episoden er filosofen Knut Olav Åmås. som er administrerende direktør i Fritt Ord. I en årrekke har han vært opptatt av verdien av dissens i offentlige debatter. Han jobbet tett med Arne Næss og hans utgivelse Livsfilosofi. I den boken finner vi denne kraftfulle setningen: "I en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre". Næss var en opposisjonsfilosof, en som verdsatte og inviterte til uenighet. Normene hans for saklig samtale er fremdeles gyldige, og etterlevelsen skranter i mange offentlige ordskifter. Vi diskuterer verdien av ytringsfrihet, og hvordan den er truet og trenger beskyttelse i organisasjoner.