del

Ypsilonsamtaler

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder for dialogsenteret -
Nyeste episode11/24/2022

Yousuf Gilani

Season 3, Ep. 127
Yousuf Gilani ble født for 50 år siden inn i en stor familie. Foreldrene flyttet fra Pakistan og etablerte seg etter hvert på Fjell i Drammen der han vokste opp. Yousuf startet på jus-studiet, tok senere lærerutdanning og jobber nå sentralt i NAV i Oslo. Yousuf har markert seg i Drammen gjennom politisk arbeid, ikke minst i integreringsdebatten. Han har også vært synlig på en nasjonal arena. Han var en av dem som sto bak den store mobiliseringen mot IS og Profetens Ummah i Oslo i august 2014. Det ble også lagt merke til da han inviterte SIAN til dialog på Drammensbiblioteket i oktober 2020.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
11/24/2022

Yousuf Gilani

Season 3, Ep. 127
Yousuf Gilani ble født for 50 år siden inn i en stor familie. Foreldrene flyttet fra Pakistan og etablerte seg etter hvert på Fjell i Drammen der han vokste opp. Yousuf startet på jus-studiet, tok senere lærerutdanning og jobber nå sentralt i NAV i Oslo. Yousuf har markert seg i Drammen gjennom politisk arbeid, ikke minst i integreringsdebatten. Han har også vært synlig på en nasjonal arena. Han var en av dem som sto bak den store mobiliseringen mot IS og Profetens Ummah i Oslo i august 2014. Det ble også lagt merke til da han inviterte SIAN til dialog på Drammensbiblioteket i oktober 2020.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
11/17/2022

Liv Evju

Season 3, Ep. 126
Liv Evju ble født i Drammen i 1942 og vokste opp i en samfunnsengasjert og kulturelt interessert familie. I hele sitt voksne liv har hun jobbet som bibliotekar i Oslo. Hun flyttet hjem til Drammen da hun ble pensjonist er mer en vanlig aktiv både som samfunnsdebattant og ildsjel i en rekke frivillige organisasjoner.Folk skjønner ikke at svært mange av oss ikke er fortrolige med digital kommunikasjon. Hva gjør vi med det, spør Liv Evju.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
11/10/2022

Ole A Fevang og Dag Nygård

Season 3, Ep. 125
Ole Andreas Fevang er daglig leder i Fevang eiendom, et familiefirma gjennom flere generasjoner. Han har sittet i eldsterådet i Filadelfiakirken i Drammen og er et samfunnsengasjert menneske. - Jeg fikk min første oppgave i menigheten som 14-åring, sier Ole.Dag Nygård er tidligere pinsepastor og har vært svært engasjert i økumenisk arbeid, blant annet i Norges Kristne Råd, Oslokoalisjonen og STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, der han var den første lederen. - Hele ungdomstiden var jeg med i alt som skjede i Filadelfia i Kristiansand. - Rett etter videregående ble jeg leder for menighetens bibelskole, forteller Dag.I denne samtalen snakker vi om motivasjon, drivkraft og reflekterer over ulike veivalg og prioriteringer. Samtalen går foran publikum i Drammensbiblioteket og publiseres som opptak i podkasten Ypsilonsamtaler.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
11/3/2022

Grete Johanne Hedman Nyrønning

Season 3, Ep. 124
Grete Johanne Hedman Nyrønning har i hele sitt lange liv bodd i hjemmet på Austad. Far kom som flyktning fra Finland før 1. verdenskrig, etablerte seg i Drammen og bygde huset til familien.En epoke over når Grete og mannen flytter og huset er solgt til en ung flyktningefamilie fra Syria. Vi snakker om tilhørighet, røtter og historien om krig og flukt som gjentar seg.Det er en stor sorg å måtte forlate hjemmet sitt, sier GreteYpsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
10/27/2022

Jørn Fevang

Season 3, Ep. 123
Jørn Fevang ble født i 1960 og vokste opp i Sandar. Som åtteåring var han med på konsert i kirken og hørte Bachs messe i H-moll. Musikken gjorde et uutslettelig inntrykk. Dette ville han være med på. Jørn fikk undervisning hos den lokale organisten i 10 år før han fikk sin kirkemusikalske utdanning i Oslo. I 1992 ble han og kona Beate tilsatt som kantorer i Bragernes kirke i Drammen. I 2005 fikk de to Drammen kommunes kulturpris. I samtalen forteller Jørn om musikk - og særlig om sitt arbeid med korarbeid, liturgi, salmebok, orgelbygging og festival.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
10/19/2022

Wenche Brun

Season 3, Ep. 122
Wenche Brun har sterke familierøtter i dans og turn. Bestefaren var på olympialandslaget og ble headhuntet til Drammen turn. Mor var trener i Lier og både Wenche og søster har gjort dans til levevei. Etter å ha jobbet med danseklasser ulike steder siden 1987, ble Attic etablert på Sundland i 2011 og hadde før pandemien 1250 elever. Fra 2022 er Attic en kommunal virksomhet.Da Wenche som 40-åring ble kreftsyk, satte det nye spørsmål i sving. Hun er åpen om sine erfaringer og forteller i denne samtalen blant annet om sine varme hender og kontakten med andre dimensjoner en dem vi vanligvis forholder oss til.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
10/13/2022

Anikken Hjelde

Season 3, Ep. 121
En venn av Anikken Emilie Hjelde jobbet i barnevernet og fortalte om familier som ikke hadde råd til julegaver til barna. Det ble starten på prosjektet God jul lille venn som dreier seg om å skaffe julegaver til barn i vanskeligstilte familier. Som en slags meglere samler de inn gaver som igjen blir distribuert gjennom Frelsesarmeens og andre organisasjoners nettverk.I denne samtalen forteller Anikken om hvordan de jobber, om problemstillinger og gleder i et prosjekt som stadig vokser og utvikler seg.Grieghallen ringte og lurte på om de kunne få være innsamlingssted for gavene i Bergen, forteller Anikken smilende.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post! (ivar@ifd.no)Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustTeknisk rådgiver: Are Tågvold FlatenLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten