del

Ypsilonsamtaler

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder for dialogsenteret -
Nyeste episode5/6/2021

Laila Ellinor Kaasa

Season 2, Ep. 60
Laila Ellinor Kaasa har besøkt 45 land, jobbet i ulike afrikanske land i 17 år, elsker friluftsliv og fullført Den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo på sykkel 10 ganger. Hun vokste opp hos adoptivforeldre som drev Austad gartneri og vokste opp med tanken at “hvem som helst” hun møtte kunne være hennes søster eller bror. 77-åringen har jobbet som lærer det meste av livet. Som pensjonist har hun fortsatt sitt engasjement for medmennesker, blant annet for sårbare gatebarn i Kamerun. Hun vet noe om traumer og erfarer at kroppen husker det meste. En katastrofefølelse har fulgt meg gjennom livet, forteller Laila.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
5/6/2021

Laila Ellinor Kaasa

Season 2, Ep. 60
Laila Ellinor Kaasa har besøkt 45 land, jobbet i ulike afrikanske land i 17 år, elsker friluftsliv og fullført Den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo på sykkel 10 ganger. Hun vokste opp hos adoptivforeldre som drev Austad gartneri og vokste opp med tanken at “hvem som helst” hun møtte kunne være hennes søster eller bror. 77-åringen har jobbet som lærer det meste av livet. Som pensjonist har hun fortsatt sitt engasjement for medmennesker, blant annet for sårbare gatebarn i Kamerun. Hun vet noe om traumer og erfarer at kroppen husker det meste. En katastrofefølelse har fulgt meg gjennom livet, forteller Laila.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
4/29/2021

Trond Olav Aaring

Season 2, Ep. 59
Trond Olav Aaring ble født i Mosvik i 1950. Det var harde tider, og hans ugifte foreldre ble nødt til å overlate sønnen til adoptivforeldre. Han vokste opp på en liten gård og utdannet seg til agronom. Tronds nye foreldre var gode mennesker men strenge i sin bedehustradisjon. Omreisende predikanter malte Fanden på veggen, slik Trond husker det. Senere var han innom pinsevennene, men opplevde dessverre at de i liten grad var interessert i å inkludere ham. Det var derfor en stor opplevelse å komme til St Laurentius katolske menighet i Drammen som umiddelbart så ham og ønsket ham varmt velkommen. Det ble starten på et sterkt engasjement, nå som styreleder og daglig leder av Caritas Drammen. Trond er en aktiv deltaker i byens dialogforum og ser åpenhet og interesse for alle mennesker som det mest sentrale i sitt engasjement.-Hvis vi ser nye i kirken, SKAL vi ta kontakt og ønske dem velkommen, mener Trond. -Vi må ikke klikke oss sammen, i hvert fall ikke i kirken!Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
4/22/2021

Hilal Kömürcü

Season 2, Ep. 58
Hilal Kömürcü ble født i Drammen i 1977. Familien har røttene i Tyrkia og far kom til Drammen for å tjene penger til storfamilien. Men han ble i Drammen og stiftet familie. Hilal er den eldste og lærte tidlig åpenhet for liberale verdier og praktisering av personlig tro. Hun forteller at faren var opptatt av dialog og åpenhet mellom mennesker av ulik tro og kultur. Det var tyrkisk litteratur i huset og Hilal ble tidlig glad i å lese. Hilal har videreført farens dialoginteresse og er aktiv i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og i Buskerud innvandrerråd. Hun er også en aktiv og tydelig deltaker i sosiale medier.Hilal ser tilbake på en barndom der møteplassene var åpne der alle tyrkere møttes. - Nå er det mer oppdeling i ulike religiøse grupper, mener hun.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
4/15/2021

Lise Christoffersen

Season 2, Ep. 57
Lise Christoffersen ble født inn i en politisk aktiv familie. Morfar var sentralstyremedlem i Norges Kommunistiske Parti. Han var aktiv i motstandsbevegelsen under krigen og ble tatt, torturert og skutt i 1944. Far var typograf og mor jobbet i fabrikk og tok etter hvert over bedriften sammen med kolleger. Lise startet sin politiske karriere i Drammen AUF og ble etterhvert både bystyremedlem, ordfører og så stortingsrepresentant siden 2005. Lise var den første i familien som fikk akademisk utdanning og som statsviter jobbet hun som forsker inntil hun ble ordfører. Lise kommer fra en stor familie der få er i “statskirken”, noen ateister men også flere i ulike frimenigheter. - Far var veldig tydelig på at vi skulle respektere alle, uansett tro og livssyns, forteller hun.Stortinget er ikke bare lovgivende men også bevilgende myndighet. Vi må i større grad tørre å sørge for økonomi til kommunene som gjør at lokale initiativ for kultur og integrering kan følges opp, mener hun.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
4/8/2021

Ellen Hofsø og Bjørn Olav Nordahl

Season 2, Ep. 56
den fjerde direktesendte Ypsilonsamtalen får vi møte forfatter Ellen Hofsø og forfatter og journalist Bjørn Olav Nordahl. Ellen har skrevet flere bøker om kulturmøter og spenninger fra nordnorsk miljø, særlig i de to siste bøkene Elvesang og Soldråper der hun skriver om skjebnen til samer og spesielt kvenske barn. Bjørn Olav Nordahl har sin barndom og oppvekst i adventistkirken og har hentet tema derfra til boken Nesten til stede. - Boktittelenbeskriver hvordan jeg befant megmellom ulike verdener, i en slags mellomtilsand, forteller Bjørn Olav Nordahl. Ellen Hofsø kom til å forstå og lære om samebefolkningens situasjon i fornorskningspolitikken da hun ble student på sosionomstudiet.I denne samtalen vi snakke om personlige erfaringer med kulturmøter og motsetninger både fra religiøse- og andre av livets sider.Samtalen arrangeres i samarbeid med Mjøndalen bibliotek ved Martin Nordli.Samtalen strømmes direkte til Facebook og Youtube og Ahmet Dogan er teknisk produsent.Programmet avsluttes med et musikkinnslag fra Drammen kulturskole. Det er Juni Hunstad og Helene Wetterhus som spiller Palchebels Canon arrangert for to fioliner.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
4/1/2021

Jan Otto Myrseth

Season 2, Ep. 55
Jan Otto Myrsethvokste opp i Sykkylven kommune “på et nes ved utløpet av den ville og vakre Hjørundfjorden”, slik han selv beskriver det. Faren var møbelgründer og aktiv i kristen virksomhet. Jan Otto ble tent av Jesusvekkelsen og reiste i flere år rundt i verden som misjonær før han tok teologiutdanning og ble prest, prost og så biskop. I denne samtalen snakker vi om hva som skjer når ulike sannheter møtes, hva som er kirkens oppgave og store utfordring - og naturligvis om påsken.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
3/25/2021

Tore Opdal Hansen

Season 2, Ep. 54
Tore Opdal Hansen ble født i Lier i 1956 og vokste opp på Konnerud i Drammen der han fortsatt bor. Tore er den lengstsittende ordfører i Drammens historie med til sammen 16 år. Han har vært medlem i bystyret i 40 år og en viktig medvirker i utviklingen av Drammen som en mangfoldig by. I denne samtalen reflekterer vi over politisk arbeid og erfaringene med å være tillitsvalgt for mennesker fra 150 nasjoner.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten