del

Ypsilonsamtaler

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder for dialogsenteret -
Nyeste episode2/13/2020

Kaye Westeng

Season 1, Ep. 4
Kaye Westeng kom til Norge som 21-åring. Hun hadde møtt Erik på universitetet i Manchester og de ble et par. Hun kom til Drammen uten å kunne et ord norsk og følte seg ganske utenfor og langt unna sin familie i England. Gode naboer ble en hjelp til å finne ut av alt det nye. Kaye etablerte også etter hvert Womens Guild for engelskspråklige kvinner. Der kunne de snakke språket sitt og hjelpe hverandre med å finne ut av hvordan det norske samfunnet fungerte.Kaye var nært knyttet til den Anglikanske kirke og St Edmunds menighet i Oslo. Presten kom jevnlig på besøk til Drammen. Da hun ble bedt om å bidra i frivillig arbeid i Bragernes menighet, ble det starten på et livslangt engasjement i Bragernes menighet. Hun er fortsatt medlem i Church of England.Kaye var en av de som støttet aktivt opp om starten av vårt lokale dialogforum Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Hun var som en mor for oss alle og bidro på mange måter for å skape et forum hvor mennesker med ulik tro og overbevisning kunne være sammen for å lære av hverandre.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker. Kulturmøtene i internasjonale Drammen gir rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.Utgiver:Kirkelig Dialogsenter DrammenProdusent og programvert:Ivar FlatenMusikk:Ole Jørn MyklebustVignett/kjenning:Are Tågvold FlatenBildet på logoen er tatt avPer Ulleland
2/6/2020

Egil Fladmark

Season 1, Ep. 3
Egil Svein Fladmark er romsdøl og vokste opp på en gård mellom Romsdalshorn og Trolltindenes bratte fjellsider. Hjemgården lå avsides uten vintervei og var eid av en engelsk lakselord. Egil og familien fikk dermed regelmessig kontakt med den store verden.Egil var en gutt med nysgjerrighet og ambisjonerog dro til Elverum for å ta gymnas og lærerskole da han var 16 år.Egils første gutteklasse fra Danvik snakker fortsatt varmt om sin lærer fra 50 år tilbake. Egil ble skoleleder på Fjell og ledet arbeidet med å ta imot tyrkiske og pakistanske barn da “fremmedarbeiderne” som det het den gang, etablerte seg med sine familier. Det ble en bratt læringskurve for alle. Skolen har fått en rekke priser for sitt banebrytende arbeid.Egil er en ildsjel med stort engasjement for barn og unge, for idrett, losje og menighetsliv. Han syklet Birken til og med sitt åttiende år.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker. Kulturmøtene i internasjonale Drammen gir rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.Utgiver:Kirkelig Dialogsenter DrammenProdusent og programvert:Ivar FlatenMusikk:Ole Jørn MyklebustVignett/kjenning:Are Tågvold FlatenBildet på logoen er tatt avPer Ulleland
1/30/2020

Jadwiga Ihlen

Season 1, Ep. 2
Jadwiga Ihlen er født i Polen og kom til Norge fordi hun ble glad i en nordmann. Det var ikke enkelt å reise. Hun var godt etablert med arbeid som administrativ leder i en skolekrets med 2000 ansatte, hadde familie og nettverk der - og en ung datter. Jadwiga etablerte seg raskt og har en stor evne til å knytte kontakter. Som katolikk var det naturlig å engasjere seg i St Laurentius katolske menighet. De brukte den vesle tømrede kirken som nå står på Åssiden.Så ble arbeidsmarkedet i Norge svært krevendefor hennes mann, og de flyttet til Sverige hvor de etablerte seg på nytt. Der ble Jadwiga engasjert i arbeid for flyktninger og asylsøkere.Da hun flyttet tilbake til Norge, kom hun etterhvert tilbake til Drammen. Jeg ble kjent med henne som frivillig i Fjell kirke der hun har engasjert seg for ungdom og finner seg svært godt til rette - fortsatt som katolikk.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker. Kulturmøtene i internasjonale Drammen gir rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.Utgiver:Kirkelig Dialogsenter DrammenProdusent og programvert:Ivar FlatenMusikk:Ole Jørn MyklebustVignett/kjenning:Are Tågvold FlatenBildet på logoen er tatt avPer Ulleland
1/23/2020

Ingrid Lycke Ellingsen

Season 1, Ep. 1
Ingrid Lycke Ellingsen vokste opp som eneste barn i en liten familie i Gøteborg. Faren døde alt for tidlig, og hun måtte ut og tjene for å bidra til økonomien som 16-åring. Parallelt med at hun jobbet blant annet som legesekretær på et sykehus, leste hun fag og fikk etter hvert mulighet til å studere medisin i Tyskland. Der møtte hun teologen Terje Ellingsen fra Hamarøy og de ble et par. Ingrid jobbet som lege i Norge og fikk stort ansvar blant annet som overlege på Haukeland og som statens overlege overlege i psykiatri. Da de flyttet til Drammen ble hun fylkespsykiater. Hun engasjerte seg i Ernst Liland- og Fritz Moen-sakene. Hun var også i mange år medlem av Europarådets komite mot tortur. Hun utviklet et barnehjem og daghjem for psykisk utviklingshemmede i Bulgaria som er en mønsterinstitusjon i landet. Ingrid ble for noen år siden slått til ridder av St. Olavs orden.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker. Kulturmøtene i internasjonale Drammen gir rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.Utgiver:Kirkelig Dialogsenter DrammenProdusent og programvert:Ivar FlatenMusikk:Ole Jørn MyklebustVignett/kjenning:Are Tågvold FlatenBildet på logoen er tatt avPer Ulleland