del

Ypsilonsamtaler

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder for dialogsenteret -
Nyeste episode2/25/2021

Ravleen Kaur Pandher

Season 2, Ep. 50
Ravleen Kaur Pandher bodde de første årene i Drammen og flyttet til Solbergelva da hun var 9. Barndommen var som for unger flest men brunfargen ga noen en grunn til å erte henne som “brunosten”. Hun kvitterte med å kalle ertekroken “hvitost”, og så var det ikke mer med det. Hun har engasjert seg sterkt som frivillig i Redd barna og brenner for barns rettigheter. I denne samtalen forteller Ravleen blant annet om erfaringen av å være “indisk” i Norge og “norsk” i India. Her er episode 50 av Ypsilonsamtaler.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
2/25/2021

Ravleen Kaur Pandher

Season 2, Ep. 50
Ravleen Kaur Pandher bodde de første årene i Drammen og flyttet til Solbergelva da hun var 9. Barndommen var som for unger flest men brunfargen ga noen en grunn til å erte henne som “brunosten”. Hun kvitterte med å kalle ertekroken “hvitost”, og så var det ikke mer med det. Hun har engasjert seg sterkt som frivillig i Redd barna og brenner for barns rettigheter. I denne samtalen forteller Ravleen blant annet om erfaringen av å være “indisk” i Norge og “norsk” i India. Her er episode 50 av Ypsilonsamtaler.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
2/18/2021

Ismail Burak Akkan

Season 2, Ep. 49
Ismail Burak Akkankom til landet for tre år siden som asylsøker fra Tyrkia. Familiens tilknytning til Hizmet-bevegelsen kom til å prege oppveksten og ble etter hvert så krevende at han valgte å reise fra hjemlandet. Ismails store ønske var å bli politisjef og han var elev på en videregående skole som spesialiserte ungdom til en slik karriere. Han ble kastet ut av skolen på grunn av familiens tilknytning til Hizmet og startet studier i rettslære for å bli advokat. Da det ble tydelig at også denne yrkesveienble stengt for ham av politiske grunner, studerte han først film ett år i Istanbul, så journalistikk i Tessaloniki noen måneder før han kom til Norge. Ismail har på kort tid lært språket, vært svært aktiv i ulik frivillig arbeid og er nå førsteårsstudent ved journaliststudiet på Oslo Met.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
2/11/2021

Ypsilon direkte #2

Season 2, Ep. 48
I dagens Ypsilon direkte sender vi fra biblioteket i Knutepunkt Fjell, som er et av de 10 knutepunktene i nye Drammen kommune. For hvert av knutepunktene er det etablert Nærutvalgmed åtte innbyggere. Fire av plassene er satt av til innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg. I tillegg er det 4 politikere fra kommunestyretI dagens samtale møter du Kine Korsmo, Sajid Mukhtar og Kjartan Skogly Kversøy som har litt ulike roller i nærutvalget for kommunedel 6 (Strømsø, Austad, Galterud og Fjell)Stolene i lokalet ellers er dessverre tomme også denne gangen. Smitterestriksjonene er fortsatt strenge, så vi får ikke lov til å samle publikum slik vi hadde planlagt. Vi ønskerå engasjere publikum til videre samtale om dagens tema i timen etter sending. Bibliotekene i Drammen, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og Drammen minoritetsråd er samarbeidspartnere som står sammen med Kirkelig Dialogsenter Drammen for å samle folkom aktuelle viktige spørsmål. Inntil videre blir det digitalt, men vi åpner forpublikum i salen så snart det er mulig.Denne sendingen ble filmet og sendt direkte på Facebook og Youtube og kan sees på www.ypsilonsamtaler.noVignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLyd og bildeproduksjon: Ahmet DoganVertskap: Drammensbilioteket ved Marie HustadSamarbeidspartnere: Drammensbiblioteket, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Drammen minoritetsråd og Kulturskolen i Drammen.Logo: Svanhild Rohdin
2/4/2021

Asbjørn Ludvig Stavem

Season 2, Ep. 47
Asbjørn Ludvig Stavem ble født på Sortland i Vesterålen for litt over 70 år siden og vokste opp på et småbruk der. Mor kom fra en samisk familie, men snakket aldri om sin bakgrunn.I anledning Samefolkets dag 6. februar er det et privilegium å snakke med Asbjørn om hans samiske bakgrunn, personlige erfaringer og utfordringer med assimilasjonspolitikken og det forsoningsarbeidet som norske myndigheter har startet.Asbjørn har vært leder i både privat og kommunal sektor og de siste årene før oppnådd pensjonsalder, var han konsulent i Kommunenens Sentralforbund (KS). Han jobbet mye med kommuner i omstillingsprosesser over hele landet. Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Vignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLogo: Svanhild RohdinTeknisk produksjon: Ivar Flaten
1/28/2021

Ypsilon direkte # 1

Season 2, Ep. 46
Endelig er det klart for direktesendt podkast! Dette er premieren på Ypsilonsamtaler direkte! Vi er veldig glade for samarbeidet med bibliotekene i Drammen kommune der vi skal ha 10 direktesendinger gjennom året. Det blir sju på Drammensbiblioteket der vi i den første samtalen møter tre som jobber mye med å skape møtesteder for mennesker.Tema for samtalen er "Møtestedene våre." Hvordan skaper vi møtesteder og hvorfor er det så viktig? Svaret på disse spørsmålenevirker kanskje nokså opplagt. Særlig i disse dagene der vi fortsatt strever med å komme gjennom koronapandemien. Vi er i stor grad isolert og merker på kroppen hvor mye vi savner å få være sammen med andre mennesker.AvdelingslederMonica Nyhuspå Drammensbiblioteket har jobbet i mange år med å åpne biblioteket enda mer som en møteplass for alle. Hva er drivkraften bak - og hvordan ser situasjonen ut nå etter et år med store restriksjoner?Martin Vestøljobber som konsulent innen IT, økonomi og ledelse og reiser mye. Han er også sentral i byens medtodistkirke og er nå leder for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Hvordan ser det ut fra hans ståsted som jobber for å samle flest mulig fra ulike tros- og livssynsamfunn til samtale og kontaktbygging?Ana Maria Silva-Harperer velkjent politiker og leder av Drammen minoritetsråd og Jasmin kvinnenettverk. Hun er en av dem som har drevet fram den store Globusfestivalen.Stolene i lokalet ellers er dessverre tomme denne gangen. Restriksjonene er fortsatt strenge, så vi får ikke lov til å samle publikum slik vi hadde planlagt. Vi ønskerå engasjere publikum til videre samtale om dagens tema i timen etter sending. Drammensbiblioteket, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og Drammen minoritetsråd er samarbeidspartnere som står sammen med Kirkelig Dialogsenter Drammen for å samle folkom aktuelle viktige spørsmål. Inntil videre blir det digitalt, men vi åpner forpublikum i salen så snart det er mulig.Denne sendingen ble filmet og sendt direkte på Facebook og Youtube og kan sees på www.ypsilonsamtaler.noVignettmusikk: Ole Jørn MyklebustLyd og bildeproduksjon: Ahmet DoganVertskap: Drammensbilioteket ved Marie HustadSamarbeidspartnere: Drammensbiblioteket, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Drammen minoritetsråd og Kulturskolen i Drammen.Logo: Svanhild Rohdin
1/21/2021

Elisabeth Tveter Briseid

Season 2, Ep. 45
Elisabeth Tveter Briseid er engasjert leder av Besteforeldrenes klimaaksjon i Drammen og omegn. I denne samtalen forteller hun om hva som tente engasjementet hennes på 1970-tallet og hvordan det har preget hennes liv fram til i dag.Da hun og mannen bodde i Paris noen år, fikk hun oppleve presentasjonen av FNs klimapanels rapport. Hjemme i Norge igjen var hun en av dem som startet lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon i Drammen.Her forteller hun om hva som er drivkraften i engasjementet og hvorfor saken er mer aktuell enn noen gang. Når episoden slippes er vi midt i den årlige Klimafestivalen §112 som markeres landet rundt.Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til å bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Utgiver:Kirkelig Dialogsenter DrammenProdusent og programvert:Ivar FlatenMusikk:Ole Jørn MyklebustVignett/kjenning:Are Tågvold FlatenBildet på logoen er tatt avPer Ulleland
1/14/2021

Kirsti Kolle Grøndahl

Season 2, Ep. 44
Kirsti Kolle Grøndahl ble født i Oslo i 1942 og hadde sine tidlige barneår i Alta under gjenoppbyggingen av landsdelen etter krigen. Da hun senere som ung lærer og mor i Røyken så at det ikke fantes barnehager, møtte hun ordføreren på vegne av mange kvinnelige lærerkolleger for å protesterte mot den åpenbare mangelen. Ordføreren var uenig og mente kvinnene burde være hjemme og passe barna. “Men du må bli politiker om du vil gjøre noe med saken”, sa han. Kirsti ble lokalpolitiker, stortingsrepresentant, statsråd for to ulike departementer og den første kvinnelige stortingspresident før hun avsluttet yrkeskarrieren som fylkesmann i Buskerud. Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag!Send oss gjerne en e-post!Utgiver:Kirkelig Dialogsenter DrammenProdusent og programvert:Ivar FlatenMusikk:Ole Jørn MyklebustVignett/kjenning:Are Tågvold FlatenBildet på logoen er tatt avPer Ulleland