Udokumentert

 • 6. Fremtidsstudie

  18:18
  I anledning 60-års jubileet har Norsk arkivråd sammen med Rambøll fått laget en rapport "Fremtidens informasjonsstyring og dokumentasjonsforvaltning". Rapporten ble presentert på scenen 7.desember og opptaket er Liv Heidi, Anja og Olas umiddelbare kommentarer til rapporten fra scenen på Youngs Under.
 • 3. Risiko

  16:56
  Liv Heidi, Anja og Ola reflekterer rundt risiko, internkontroll og om å låne språk fra andre.
 • 2. Smartere roboter?

  18:19
  Anja, Liv Heidi og Ola snakker om erfaringer med å bruke maskinlæring til hjelp i kontrollarbeidet i dokumentasjonsforvaltningen.
 • 1. Ut av hiet

  10:18
  Liv Heidi og Ola forsøker å finne rytmen og Anja minner om prisen Årets arkiv!
 • 6. Udokumentert - Seminar

  10:08
  Norsk arkivråd arrangerer seminar 22. og 23. april. Ola kommer rett fra seminarplanlegging og diskuterer med Anja og Liv Heidi hvem som kommer, hva de skal snakke om og hvorfor det er viktig. NB! Stor grad av produktplassering :)
 • 5. Udokumentert - Språkvansker

  06:57
  Anja, Liv Heidi og Ola har lest arkivverkets FB-innlegg om "Bærekraftig dokumentasjon", prater om arkivbegrepet, prøver å være useriøse og får det nesten til.
 • 4. Udokumentert - Mind the Gap

  18:00
  Skjønner folk hva vi holder på med? Hvem må vi samarbeide med for at arkiv, informasjon- og dokumentasjonsforvaltning finner sin plass? Liv Heidi, Anja og Ola prater om hvordan bli forstått og Anja forteller om tanken bak workshopen hun har holdt sammen med Arkivverket - Mind the Gap - for å få på plass tverrfaglig samarbeid om arkiv og dokumentasjon.
loading...