Udokumentert

del

Udokumentert - Seminar

Season 1, Ep. 6

Norsk arkivråd arrangerer seminar 22. og 23. april. Ola kommer rett fra seminarplanlegging og diskuterer med Anja og Liv Heidi hvem som kommer, hva de skal snakke om og hvorfor det er viktig. NB! Stor grad av produktplassering :)