Ta Praten

Share

#07. Det handler om å bry seg

Sosial bærekraft handler om å bry seg om hverandre som kollegaer og om samfunnet. At mange står utenfor arbeid er en trussel for velferden. I denne episoden snakker vi blant annet om hvordan hindre at flere faller ut av arbeidslivet og hvordan trivsel på jobb smitter over på kundene man betjener og kulturen i egen virksomhet.

Med i studio er Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge, Ingeborg Malterud, spesialrådgiver i NHO arbeid og inkludering og Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.


Kontakt oss for veiledning: Tlf. 22 40 28 00


FØLG OSS I SOSIALE MEDIER:

#TaPraten


NETTSIDEN VÅR:

www.akan.no


PRODUKSJON:

Ta Praten produseres av Shaw Media.

www.shawmedia.no
Flere episoder