SUP podden

Share

#13 SUP på hösten

Season 1, Ep. 13

Välkommen till avsnitt 13 av SUP-podden. Hösten är här, äppelträden bågnar och löven faller snart gula till marken. Hör om varför du inte ska ta det som ett tecken på att ställa in SUP-brädan för säsongen. Dessutom en hel del om motionslopp. Happy listening!

More Episodes

fredag 7 april 2023

#22 Funktion och personlig utveckling genom SUP

Lyssnapå när Niklas, Joachim och Magnus resonerar kring vilket fantastiskt verktyg SUP är för vår personliga utveckling. Här får vi också en närmare förklaring till varför vi ständigt bör sträva efter och upprätthålla en funktionell kropp. Att vår funktionalitet också är den viktigaste faktorn när det kommer till prestation. Vad är det som motiverar och stärker oss människor allra mest? Vad är det som får oss att fortsätta med att göra krävande saker, som att exempelvis träna eller hålla en viss kost? Svaret på det är i mångt och mycket att vi känner att det får oss att utvecklas som människor, att vi därigenom lär oss något nytt.  Att utvecklas innefattar även att lära oss förstå oss själva, att exempelvis lära oss hantera saker som vi initialt upplever obehagliga. Till en början räcker det oftast med att vi enbart förstår hur något ska utföras för att känna motivation men, när vi också lär oss att rent praktiskt utföra det, det är då förtroendet för vår egen kompetens och kapacitet växer.  Två faktorer som är betydande i denna process är att vi utgår från vår egen nivå och var vi står idag. Den andra är att vi får kontinuerlig feedback som kan visa på om vi är på rätt väg eller inte. SUP har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att både lära oss att förstå hur vi själva fungerar och dessutom utveckla oss.God lyssning!