SUP podden

Share

#21 Resumé av 2022 - året som fick oss att förstå

Ur askan i elden. Året då allt skulle återgå till det normala…


Hör Niklas, Magnus och Joachim resonera kring detta både speciella och spännande SUP-år och vilka insikter det gett. Här diskuteras bl.a. vad som lett fram till Kona Race Teams alla framgångar och mycket mer. I mångt och mycket skulle året kunna sammanfattas i ett ord, utveckling eller mer specifikt - din utveckling. Andra områden som också starkt har kommit att förknippas med detta år är hållbarhet och hälsa. Något som än tydligare definierar framtiden för Kona Sports - Hållbar hälsa. 


Lyssna på allt intressant som inträffat under året och hur just du kan dra nytta och lärdom av de erfarenheter och tankar som det medfört."


kona-sports.com