SUP podden

Share

#18 Vikten av träning på vatten

Season 2, Ep. 3

I det här avsnittet pratar vi om vikten av träning på vatten. Varför vatten kan vara det största hindret att börja med SUP för många, och varför vatten är just det som gör SUP till det överlägsna hälso och träningsredskap som det är.


Av och med Kona-sports.se