Share

Sikkert og visst


Latest episode

 • 3. Sikkerheten sjøl

  44:50
  Vi har hatt en god prat med Jan Hovden som fyller 80 år fredag 14.april 2023. Det ble en samtale om sikkerhet i stort og smått gjennom en lang karriere som sikkerhetsprofessor ved NTNU. Vi snakker om betydningen av nysgjerrighet, mangfold og flerfaglighet i sikkerhetsundervisning og -forskning, og hvordan fagfeltet har utviklet seg siden 70-tallet. Vi var også innom Jans rolle i Sårbarhetsutvalget og utvalgets betydning for samfunnssikkerhet i dagens Norge.

More episodes

View all episodes

 • 2. Hvordan påvirker klimaendringer sikkerhet?

  30:38
  Vi har med oss postdoc Siiri Wickström fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som jobber på forskningsprosjektet ArctRisk sammen med Eirik. Hensikt med prosjektet er å få kunnskap om og utvikle metoder for håndtering av klimarelatert risiko i Arktis. Svalbard merker klimaendringene mye raskere enn resten av verden, det er derfor spesielt interessant å se på hvordan klimaendringer påvirker sikkerhet i Longyearbyen slik at andre samfunn kan lære av dette.Det ble en god prat om hva klimaendringer er og hvordan de påvirker ulike typer sikkerhet i Longyearbyen:Hva er klimaendringer og hvordan påvirker de naturfarer?Hvilke sikkerhetshendelser kan klimaendringer føre til i et samfunnsperspektiv?Hvordan påvirker klimaendringene personsikkerhet i arbeidsliv og turistnæringen?Hvordan kan klimaendringenes effekter på sikkerhet håndteres gjennom permanente tiltak og sensorteknologiske tiltak?Hvordan kan meteorologiekspertise og klimadata brukes i planlegging av sikkerhet?Mer om forskningsprosjektet: https://www.ntnu.edu/iot/arct-risk
 • 1. Menneskelig feil eller systemfeil?

  31:06
  I dagens episode diskuterer vi forholdet mellom menneskelige feilhandlinger og systemsvikt. Bakgrunnen for episoden er den pågående rettsaken mot vaktsjefen på Helge Ingstad som er tiltalt for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade når fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren TS Sola 8.november 2018. Statens Havarikommisjons granskningsrapporter viser at hendelsen var en systemulykke, og Forsvarsdepartementet ble i 2022 i ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner etter havariet. Podkasten ble spilt inn 10.februar 2023Følg oss på LinkedIn for diskusjoner om denne og andre episoder
 • 3. Barriereindikator

  30:32
  I denne episoden snakker vi om barriereindikatoren som nylig har blitt publisert innenfor prosjektet Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsnæringen ved NTNU. For å forklare hva barriereindikatoren er og hvordan den kan brukes har vi med oss Urban Kjellén som er sentral i utviklingen av indikatoren. Vi snakker også om hvordan indikatoren tar utgangspunkt i teori om barrierer og hvordan den er utviklet og testet ut i samarbeid med entreprenører og byggherrer.Barriereindikatoren måler tilgjengeligheten på barrierer i sikkerhetskritiske bygg- og anleggsaktiviteter, en veiledning i bruk, innhold og bakgrunn finnes her.Mer om prosjektet Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsnæringen her
 • 2. Sikkerhetsledelse og trening av ikke-tekniske ferdigheter

  32:07
  Vi har med oss vår kollega Aud Marit Wahl for å snakke om ledelse og ferdigheter i maritim sikkerhet basert på PhD avhandlingen hennes fra 2019 samt utviklingstrekk i den maritime næringen framover.Vi snakker om ikke-tekniske ferdigheter (situasjonsforståelse, beslutningstaking, kommunikasjon, team koordinering, selvsikkerhet og tilpasningsevne) som er viktig for sikkerhetsledelse til sjøs, som også er overførbart til andre næringer. Et annet tema fra avhandlingen er å gjøre simulatortrening sosialt realistisk, som innebærer å ta hensyn til ikke-tekniske ferdigheter og sosiale forhold i trening og opplæringI forlengelse av dette snakker vi om utviklingen av autonome operasjoner i den maritime næringen og hvilke ferdigheter som trengs i autonome skipsoperasjoner.Link til Aud Marits PhD avhandling: Wahl, A.M. (2019) Maritime safety leadership and simulator-based training, PhD thesis at NTNU, November 2019Følg oss på LinkedIn for diskusjoner om denne og andre episoder
 • 1. Sikkerhet på tur

  47:36
  I sesongens første episode tar vi opp et påskeaktuelt tema: sikkerhet på tur. Vi har med oss daglig leder Martin Indreiten på Arctic Safety Centre, Universitetssenteret på Svalbard. Sammen med Martin har vi en sikkerhetsfaglig prat om sikkerhet på tur. På Svalbard er man omgitt av naturfarer (f.eks.snøskred, isbreer, sjøis, jordskred, isbjørn) sammen med ekstreme værforhold og begrenset tilgang til infrastruktur. I en slik Arktisk kontekst er sikkerhet på tur essensielt - hvordan håndteres det og hva kan overføres til turplanlegging og -gjennomføring på fastlandet?Blant temaene vi diskuterer finner vi:Planlegging og operativ risikovurdering, inkludert tre filter tilnærming: planlegging før turen, områdevurdering underveis og situasjonsvurderinger.Sikkerhetsbevissthet og verdien av erfaringsoverføringSikkerhet i skredterrengIsbjørnsikkerhetKlimaendringer og sikkerhetVi avslutter med fire gode råd:Les fjellvettregleneSkaff deg kunnskap og være oppdatert på forholdeneHa alltid med deg sikkerhetsutstyr og lær deg å bruke detUnngå fare når det er mulig og vurder konsekvensene av dine valgLinker relevant for episoden:Arctic Safety Centre, Universitetssenteret på Svalbard: https://www.unis.no/arctic-safety-centre/Albrechtsen, E og Indreiten, M. (2021) "Arctic Safety", Safety Science, vol.137 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09257535210000843x3 filter metoden: http://www.nortind.no/images/stories/Nortind/arbeidsbok/tre_x_tre.pdfFjellvettreglene: https://inspirasjon.ut.no/fjellvett-sikkerhet/fjellvettreglene/100495
 • 11. Sikkerhetsklima

  27:44
  Sesongavslutning med episode om sikkerhetsklima. Vi diskuterer:Hva er sikkerhetsklima?Hva er likhet og ulikhet med sikkerhetskulturHvordan kan vi måle sikkerhetsklima? Om bruk av spørreskjema for å kartlegge sikkerhetsklima med eksempler på innhold i undersøkelser, og hvordan resultater kan tolkes og benyttes.Gir et godt sikkerhetsklima også gode sikkerhetsresultater?Hvilken kritikk er rettet mot måling av sikkerhetsklima?Lenker til innholdet i episoden:Sikkerhetsklima hydrokarbonlekkasjer:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950423011000271 Måleinstrument:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437517302840https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814111001028