Share

Scenrummet

Hur skapar vi inkluderande arbetsplatser och en hållbar arbetsmiljö inom scenkonsten?Vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera olika teman. Hämta inspiration, kunskap och tips för din arbetsplats. Eller bara för