Scenrummet

Share

2 - Trygga rum

Season 1, Ep. 2

”Jag kan vara jättemodig om jag är trygg”


Inom scenkonsten möts många i nya produktioner och konstellationer under kortare eller längre perioder. Ledare och kollegor varierar ständigt, men är också återkommande. Hur kan vi göra för att inte bli medberoende i en arbetskultur som präglas av dolda maktförhållanden och strukturer? Och måste vi passa oss så att det inte blir för tryggt?


Gäster:

Petra Brylander, vd, Uppsala Stadsteater

Sofia Ledarp, skådespelare