Sanser og samspill

Share

Episode 3: Sanser i sammenheng

Season 1, Ep. 3

Vil det å være en veldig auditiv eller visuell person være ensbetydende med at du har god hørsel eller godt syn? Hva om du mistet hørselen i morgen? Hva om du er født med nedsatt syn? Hvordan henger egentlig det auditive sammen med det visuelle? Å høre sammen med det å se? Og hva skjer når den ene svikter – eller kanskje begge?

I denne episoden handler det om å se sanser i sammenheng, og rådgivere Ragnhild og Romy går tett på fjernsansene våre. En har i årevis fordypet seg i alt som har med hørsel å gjøre. Den andre har forelsket seg i synet som tema. En har bakgrunn fra musikkens verden. Den andre har en fot inn i kunstverdenen. Daglig stiller de seg selv spørsmålene om de kan få til å tilpasse og tilrettelegge på en god måte. Har vi tenkt på ørene? Har vi tenkt på synet? Sammen? Hvordan kan vi optimalisere for en hørsels- og/eller synsrest? På papiret kan det kanskje se dårlig ut, men alt handler om muligheter og hva som faktisk fungerer! Og blant det som fungerer ... Her er det mye vi alle kunne dratt bedre nytte av.

Medvirkende i denne episoden: Ragnhild Dalheim og Romy Regina Prochnow

(Episoden er spilt inn våren 2022.)

Episodene 1 til 4 er et pilotprosjekt og delfinansiert med midler fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

More Episodes

6/21/2022

Episode 2: Rollen som rådgiver

Season 1, Ep. 2
Anette og Heidi deler hvorfor de er så begeistret for jobbene sine og faget sitt! Hvordan kan jeg med meg selv som verktøy bidra til å gjøre verden begripelig, håndterbar og meningsfull for et menneske som verken kan se eller høre – og som alltid har hatt det sånn? Vi stiller spørsmålet om enhver praksis er et produkt av sin tid, og deler erfaringer fra 80-tallet kontra i dag.Vi snakker om døvblindhet og paralleller til det å bli gammel og oppleve sansetap. Hvordan Anette opplevde at farmor på sine siste dager absolutt var kontaktbar, når beskjeden de fikk var at hun ikke lenger var det. Hvilke briller har vi på i møte med mennesker som har en atypisk måte å være i verden på? Hva blir konsekvensene av at god tilgang til egne sanser og tillærte perspektiver kommer i veien for godt samspill med andre mennesker?Og uavhengig av hvordan sansene våre fungerer, så er vi vel alle avhengige av en viss oversikt over egen tilværelse – og det er flyvende kaffekopper en god tankevekker på!Medvirkende i denne episoden: Anette Moen og Heidi Elisabeth Kittelsen.(Episoden er spilt inn i november 2021.)Klikk her for en filmet versjon av denne episoden. Vi har laget en spilleliste for podkasten "Sanser og samspill" på Stiftelsen Signos YouTube-side. Innholdet er tekstet og tegnspråktolket. Slå av og på CC-funksjonen for undertekster.Klikk her for transkripsjon av denne episoden (pdf formatert for skjermleser)Episodene 1 til 4 er et pilotprosjekt og delfinansiert med midler fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).