Share

Så in i Själen

Så in i Själen med Agneta Sjödin I min nya podd så in i "Så in i Själen" kommer samtalen med mina gäster handla om hur deras resa har sett ut, hur de har funnit sätt och verktyg för att må bra, hitta balans och funnit ett lugn i sig själva o...

Så in i Själen med Agneta Sjödin & gästerI min nya podd "Så in i Själen" kommer samtalen med mina gäster handla om hur deras resa har sett ut, hur de har funnit sätt och verktyg för att må bra, hitta balans och funni
Latest Episode11/27/2022

107. Sri Pretajee – Vägen till inre frid och själslig frihet

I veckans avsnitt av ”Så in i Själen” har jag bjudit in den andlige ledaren Sri Preethaji. Sri Preethaji är en transformationsledare och medskapare av Ekam, världscentrum för upplysning. Hon erbjuder kurser i större städer runt om i världen som leder människor till de vetenskapliga och transcendentala dimensionerna av medvetande. Hennes TEDx-föredrag, "Hur man gör slut på stress, olycka och ångest för att leva i ett vackert tillstånd", har nått mer än två miljoner människor.Sri Preethaji och hennes man Sri Krishnaji har lett miljoner människor på en djupgående resa in i medvetandet på Ekam i Indien på sina Field of Abundance retreats. De har hjälpt deltagare att hitta den läkning, glädje, relationer och syfte de söker. Men de turnera även i USA, Asien och Europa och undervisar i ökat medvetenhet och uppvaknande.Jag har varit på kurser med Preethaji och Krishnaji både i Nederländerna, Indien och Sverige. Och fått med mig insikter och visdom som hjälpt mig att hitta en balans och en inre stillhet när jag har behövt det. Den värme, visdom, ödmjukhet, kärlek och kraft både Preethaji och Krishnaji förmedlar är vacker att ta del av och få till sig. Jag tycker det ska bli så fint att få presentera Preethaji för er och jag tänker att vi ska tala om olika sinnestillstånd, sätt att höja sig över lidande, och vilka de olika stegen mot uppvaknande och upplysning är? Varmt välkomna till veckans samtal i ”Så in i Själen”, som denna gång är på engelska. Länk till Serene mind meditation: https://open.spotify.com/track/2xSLd8GWYcrzqLRbBY0CSK?si=uB8AckNfQ6qbPvNhLw7FOw Producerat av Silverdrake Förlagwww.silverdrakeforlag.seRedaktör: Marcus Tigerdraakemarcus@silverdrakeforlag.seKlipp: Patrik Sundén
11/27/2022

107. Sri Pretajee – Vägen till inre frid och själslig frihet

I veckans avsnitt av ”Så in i Själen” har jag bjudit in den andlige ledaren Sri Preethaji. Sri Preethaji är en transformationsledare och medskapare av Ekam, världscentrum för upplysning. Hon erbjuder kurser i större städer runt om i världen som leder människor till de vetenskapliga och transcendentala dimensionerna av medvetande. Hennes TEDx-föredrag, "Hur man gör slut på stress, olycka och ångest för att leva i ett vackert tillstånd", har nått mer än två miljoner människor.Sri Preethaji och hennes man Sri Krishnaji har lett miljoner människor på en djupgående resa in i medvetandet på Ekam i Indien på sina Field of Abundance retreats. De har hjälpt deltagare att hitta den läkning, glädje, relationer och syfte de söker. Men de turnera även i USA, Asien och Europa och undervisar i ökat medvetenhet och uppvaknande.Jag har varit på kurser med Preethaji och Krishnaji både i Nederländerna, Indien och Sverige. Och fått med mig insikter och visdom som hjälpt mig att hitta en balans och en inre stillhet när jag har behövt det. Den värme, visdom, ödmjukhet, kärlek och kraft både Preethaji och Krishnaji förmedlar är vacker att ta del av och få till sig. Jag tycker det ska bli så fint att få presentera Preethaji för er och jag tänker att vi ska tala om olika sinnestillstånd, sätt att höja sig över lidande, och vilka de olika stegen mot uppvaknande och upplysning är? Varmt välkomna till veckans samtal i ”Så in i Själen”, som denna gång är på engelska. Länk till Serene mind meditation: https://open.spotify.com/track/2xSLd8GWYcrzqLRbBY0CSK?si=uB8AckNfQ6qbPvNhLw7FOw Producerat av Silverdrake Förlagwww.silverdrakeforlag.seRedaktör: Marcus Tigerdraakemarcus@silverdrakeforlag.seKlipp: Patrik Sundén
11/13/2022

105. Yvonne Fuchs – ”Vill du ha rätt eller vill du bli fri?" Byron Katie

I veckans avsnitt av ”Så in i Själen” möter ni Yvonne Fuchs. Yvonne har många strängar på sin lyra, hon är terapeutiskt utbildad inom olika metoder och processer som hjälper till att läka och frigöra inifrån för att nå försoning och acceptans. Fokus i det här samtalet kommer att ligga på Byron Katie’s ”The Work”, jag har nämnt Byron Katie och den metoden i tidigare avsnitt och jag kände att det var dags att ni som lyssnar får en fördjupning i vad det handlar om. Varje dag mal vi runt olika tankar, medvetet eller omedvetet. Tankar som skapar rädsla, ilska, sorg, oro, ångest, skuld, , frustration och nedstämdhet. Hur skulle ditt liv se ut om den typen av tankar inte tog din tid, fokus, glädje och energi? ”The Work av Byron Katie” är en kraftfull och frigörande metod som gör dig medveten om att det inte är verkligheten i sig som orsakar din stress, utan i stället - dina tankar om verkligheten!Eftersom Yvonne Fuchs är en av dem i Sverige med längst erfarenhet av ”The Work” så bestämde jag mig för att bjuda in henne. För tänk om du som lyssnar känner att det här verkligen är ett verktyg som kommer att hjälpa dig framåt i livet. Som kommer att frigöra gammalt bagage som tynger. Som Byron Katie bland annat säger. "Tror du på allting som du tänker?” ”Vill du ha rätt eller vill du bli fri?" Vi kommer också prata om Yvonnes livssituation just nu, det blir känslosamt och gripande en bit in i samtalet när Yvonne berättar om sin sjukdom och hur hon tänker runt den. Varmt välkomna till ”Så in i Själen”  Här är en länk till Yvonne Fuchs Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/317973918260880/?ref=shareOch en länk till The Work of Byron Katie: https://thework.comProducerat av Silverdrake Förlagwww.silverdrakeforlag.seRedaktör: Marcus Tigerdraakemarcus@silverdrakeforlag.seKlipp: Patrik Sundén
10/23/2022

102. Lama Pema Dorjee – Vad du ger är vad du får.

I veckans avsnitt av ”Så in i Själen” så har jag utländskt besök. Jag har bjudit in Lama Pema Dorjee. Pema Dorjee föddes i Tibet 1951 och flydde som barn över Himalaya till Nepal under 1950-talet. Han kom senare till exiltibetanernas Dharamsala i Indien där han så småningom blev rektor för den ”Tibetanska barnbyn” och var det under många år. Numera arbetar Pema Dorjee i nära samarbete med Dalai lama och är tilldelad den högsta titeln i det buddistiska utbildningssystemet. Han driver utbildnings- och välgörenhetsprojekt i både Nepal och Indien. Han reser också när han har möjlighet, och är en uppskattad föreläsare och kursledare, 2016 blev han hedersdoktor på Karlstads Universitet. Pema Dorjee har som flykting upplevt extrem fattigdom och personligt lidande. Hans arbete med utsatta, sjuka och fattiga präglas alltid av kärlek och empati. Han har till exempel byggt skolor och hem för föräldralösa gatubarn, hjälpt gamla och handikappade, och givit stipendier till utsatta flickor. Inom buddismen finns det tydliga riktlinjer för hur vi ska leva och verka här på jorden och hur vi som människor ska bemöta ondska och lidande. Vi ska bland annat samtala om hur vi ska bära oss åt för att finna mening och glädje i utmanande tider. Varmt välkomna till ett samtal i ”Så in i Själen” som den här veckan är på engelska.Producerat av Silverdrake Förlagwww.silverdrakeforlag.seRedaktör: Marcus Tigerdraakemarcus@silverdrakeforlag.seKlipp: Patrik Sundén