Riskzonen

Share

Ärftliga sjukdomar och mutationen som förändrade världshistorien

Season 2, Ep. 1

1837 blev Victoria Storbrittaniens drottning och under hennes 63 år vid makten växte det brittiska riket till ett världsomspännande imperium. Samtidigt som Victoria ledde sitt land framgångsrikt bar hon på en hemlighet som var dold även för henne själv - en kromosom med en ovanlig mutation som kom att förfölja Europas kungar och furstendömen i generationer. En mikroskopisk genetisk defekt som skrev om världshistorien.


Emma och Mattias pratar om ärftliga sjukdomar och varför de överhuvudtaget finns. Dessutom har Mattias pratat med Patrik Magnusson, chef på svenska tvillingregistret, om vilka sjukdomar som till störst del beror på ärftlighet och på vilket sätt som arv och miljö samverkan när vi blir sjuka.


Berättarröst: Peter Öberg

Producent: Clara Wallin


More Episodes