Share

Riskzonen

Epidemiolog Emma Frans och toxikolog Mattias Öberg ger ett vetenskapligt perspektiv på händelser som skakat världenoch påverkat hur vi ser på risker. Riskzonen är en podcast om faror som hotar, oro och hur vi hanterar li