Riktigt Bra HR

1/8/2023

Att ställa krav är att bry sig.

Season 2023, Ep. 226
I detta avsnitt får vi möta entreprenören och industrialisten Anders Hultmark. Avsnittet ligger primärt inom HR-området Ledarskap, Organisation & Kultur med alldeles uppenbar koppling mot Vision, Mål & Strategi. Ett slags tema kan beskrivas vara förändringsarbete, ledarskap och företagskultur. Detta är också ett samtal om engagemang, att ställa krav, tillit och att inte titta bakåt. På ett härligt och personligt sätt delar Anders här med sig av lärdomar och felbedömningar från en lång och framgångsrik karriär. En karriär som kan sägas börja "på riktigt" i rollen som en av Jan Stenbecks s.k. påläggskalvar (Lumas) inom Kinnevik. Därefter följde anställning som chef inom amerikanska familjeföretaget Mars. Anders tog därefter beslut om att lämna detta högavlönade jobb för att istället gå in i roller som operativ ägare och investerare. I den rollen har han ofta valt att investera i verksamheter som behövt genomgå stora förändringar. Inte sällan har det handlat om att vända verksamheter som haft det kämpigt i tider där nästan alla andra tvivlat. I samtliga fall handlar det om att få med sig ledning och medarbetare. Hur har han lyckats med det??Det finns många "sanningar" om vad som ligger bakom framgång i detta avsnitt. En sådan är att ordning och reda är helt nödvändigt. Att vara väl förberedd är en annan. Det är också helt nödvändigt att titta framåt och inte lägga för mycket energi åt det som redan har hänt. Och att det egentligen bara finns en sanning som gäller för alla oavsett politisk inriktning; Det är hårt arbete som ligger bakom allt kapital. Inte tvärtom.Samtalet modereras av Gunnar Oesterreich, där Jacob Bergström från HR On Demand är med som engagerad bisittare och frågeställare.
12/22/2022

Många bullar i luften.

Season 2022, Ep. 225
Funderat på att starta företag? Här har du ett av många facit. I detta avsnitt får du möta och lyssna på entreprenören och bagardrottningen Sara Wennerström från Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge, Halland. Det blev ett fint samtal om vad som krävs för att starta ett företag, driva en verksamhet, bli arbetsgivare och att våga följa sin passion. Här delar Sara med sig av hur hon och familjen lämnade Göteborg för att starta ett företag som de inte gjort förut, i en bransch de inte visste något om på en plats där de inte kände någon...Med en bakgrund som journalist, webdesigner och senior projektledare på en kommunikationsbyrå följde alltså en karriär som bagare och entreprenör. Hur gick det till? Att framgången i mångt och mycket går att koppla till erfarenhet av musik och kultur blir rätt uppenbart. Inte minst när Sara berättar lite mer om hur hon ser på kunder som publik och att allt handlar om att skapa en upplevelse för alla som kommer i kontakt med hennes verksamheter, såväl kunder som medarbetare och samarbetspartners.Till det kommer också en erfarenhet av att det lönar sig att både vara snäll och leta efter medarbetare med den egenskapen. Sen visar det sig rätt bra att ha bra koll på HR och arbetsrätt. Särskilt när facket knackar på dörren och kräver kollektivavtal trots att anställningsvillkoren redan är bättre än kollektivavtalets...Avsnittet modereras av Gunnar Oesterreich och bisittare är Jacob Bergström, VD på HR On Demand.Häng med!
11/7/2022

Lagen om sådd och skörd.

Season 2022, Ep. 224
Alla blir miljonärer. Men hur? Tjänstepension är för de allra flesta tjänstemän det enskilt största sparandet i livet. Ett sparande på 5-10% av bruttolönen i minst 30 år blir väldigt mycket pengar i slutändan. Du kanske själv har noterat 7-siffirga belopp i kuvertet från Pensionsmyndigheten? Hur gick det till??Ibland skiter det sig också på riktigt. Att då ha rätt försäkringsskydd är oerhört viktigt. Långsiktig sjukdom, olycksfall med arbetsoförmåga över tid eller i värsta fall dödsfall. Här är det viktigt att ha koll på vad som gäller. Efterlevandeskydd verkar vara något som 60% av alla tjänstemän inte tänkt på.... Med hjälp av rätt arbetsgivare, HR Strategi och pensionsrådgivare så går det att ordna på ett bra sätt.I det här avsnittet får vi träffa Jonas Woxberg från Max Mathiessen i ett samtal om Pensioner och Försäkringar. Jonas har ägnat största delen av sin karriär som pensionsrådgivare och berättar här lite mer om vad det innebär och varför det känns viktigt. Ur ett HR-perspektiv är Pensioner och Försäkringar en viktig del i området Ersättningar & Förmåner. Det är också en stor del av arbetet med Företagskultur och utgör absolut en viktig del i det som är arbetet med Arbetsgivarimage och det s.k. Talangerbjudandet. Det är helt enkelt ett område som framgångsrika företag har koll på när de söker och lyckas anställa rätt medarbetare.Efter att ha lyssnat på det här avsnittet så har du garanterat lite bättre koll på grunderna. Du får reda på lite mer om den arbetsrättsliga kopplingen och det ansvar du som arbetsgivare och ytterst ägare av ditt företag har över tid. Du får också lite mer kunskap om vad en pensionsrådgivare faktiskt jobbar med, att det inte finns någon som är helt oberoende och varför du och dina medarbetare behöver hjälp inom området.Avsnittet modereras av Gunnar Oesterreich och bisittare är Jacob Bergström, VD på HR On Demand.Häng med!
8/19/2022

Vad är Riktigt Bra HR, egentligen?

Season 2022, Ep. 221
Jacob Bergström och Per Gunnarsson från HR On Demand delar med sig av sina erfarenheter från mer än 50 års arbete inom HR. Sedan 2008 har de arbetat tillsammans i rollen som rådgivare till VD och ledningsgrupp, företrädesvis imindre och medelstora bolag. Oftast saknar dessa egen HR-funktion. I mindre verksamheter tenderar de s.k. mjuka frågorna alltid bli stenhårda. Den ende som kan ge tydliga svar och leverera facit på allt inom HR är legenden HR Harald. Han gör nu premiär här i etern. Vi låter honom ligga sist (...), men innan dess får ni ta del av till exempel nedan frågeställningar:- Vad är HR egentligen och vilka krav ställer vi på bra HR?- Upplevelser och historier när HR blir mindre bra- Vilka krav ställs egentligen på HR-funktionen och vad skall man göra om man inte är HR-expert men ändå måste leda ett bolag- Efter pandemin har vi svårt att få personal att gå tillbaka till jobbet, Hur skall vi hantera det? Göra som Elon Musk eller känna in varje individ?- Sist men inte minst, HR Harald är alltså tillbaka i slutet av avsnittet och löser problemen på sitt alldeles eget karaktäristiska sätt :-)Vi tror och hoppas att det här och följande avsnitt är till nytta för alla som undrar vad HR egentligen är och hur Riktigt Bra HR faktiskt kan hjälpa verksamheter att nå de resultat man vill åstadkomma. Detta trots, eller helst tack vare, alla medarbetare som behöver Anställas, Utvecklas och Avvecklas.Vi är helt övertygade om att vi själva hade uppskattat det här avsnittet när vi själva var i början av våra yrkesliv och helt säkert under studietiden.Häng med!