Share

Riktigt Bra HR

när det behövs.

Ibland skiter det sig. En podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Här delas tankar, idéer, tips och erfarenheter från verkligheten. Och ibland från HR Harald. Häng med!
8/19/2022

Vad är Riktigt Bra HR, egentligen?

Season 2022, Ep. 221
Jacob Bergström och Per Gunnarsson från HR On Demand delar med sig av sina erfarenheter från mer än 50 års arbete inom HR. Sedan 2008 har de arbetat tillsammans i rollen som rådgivare till VD och ledningsgrupp, företrädesvis imindre och medelstora bolag. Oftast saknar dessa egen HR-funktion. I mindre verksamheter tenderar de s.k. mjuka frågorna alltid bli stenhårda. Den ende som kan ge tydliga svar och leverera facit på allt inom HR är legenden HR Harald. Han gör nu premiär här i etern. Vi låter honom ligga sist (...), men innan dess får ni ta del av till exempel nedan frågeställningar:- Vad är HR egentligen och vilka krav ställer vi på bra HR?- Upplevelser och historier när HR blir mindre bra- Vilka krav ställs egentligen på HR-funktionen och vad skall man göra om man inte är HR-expert men ändå måste leda ett bolag- Efter pandemin har vi svårt att få personal att gå tillbaka till jobbet, Hur skall vi hantera det? Göra som Elon Musk eller känna in varje individ?- Sist men inte minst, HR Harald är alltså tillbaka i slutet av avsnittet och löser problemen på sitt alldeles eget karaktäristiska sätt :-)Vi tror och hoppas att det här och följande avsnitt är till nytta för alla som undrar vad HR egentligen är och hur Riktigt Bra HR faktiskt kan hjälpa verksamheter att nå de resultat man vill åstadkomma. Detta trots, eller helst tack vare, alla medarbetare som behöver Anställas, Utvecklas och Avvecklas.Vi är helt övertygade om att vi själva hade uppskattat det här avsnittet när vi själva var i början av våra yrkesliv och helt säkert under studietiden.Häng med!