Råd om rett

Share

Plikt til informasjon og drøfting aml. kap. 8

Må alle arbeidsgivere informere og drøfte løpende med sine ansatte, eller gjelder det kun for virksomheter av en viss størrelse? Hva betyr det egentlig å drøfte, hvilke temaer skal tas opp til drøftelser, og hvordan forholder kap. 8 seg til andre drøftelsesregler i loven? I denne episoden forklarer Ragnhild og Siri mer om arbeidsgivers plikt til informasjon og drøfting.