Råd om rett

Share

Eksterne undersøkelser i arbeidsmiljøsaker

Gransking/ekstern undersøkelse benyttes i stadig større grad i arbeidslivet. Hva er egentlig en gransking? Når kan og bør dette benyttes? Og er dette et egnet virkemiddel i varslingssaker som handler om arbeidsmiljø og misnøye med ledere? Vi inviterer Jan Fougner, partner i Wiersholm og ekspert på arbeidsrett, gransking og compliance, til en samtale om disse spørsmålene.