Råd om rett

Share

Arbeidstillatelse

Når må arbeidsgivere passe på at ansatte har oppholdstillatelse for arbeid i Norge? Er det ulike krav for EØS-borgere og arbeidstakere som kommer fra land utenfor EU/EØS? Hvem skal søke om arbeidstillatelse – er det arbeidsgiver eller arbeidstaker? Ragnhild og Siri tar opp temaet arbeidstillatelse i denne episoden.