Share

cover art for Arbeid av barn og ungdom

Råd om rett

Arbeid av barn og ungdom

Hvorfor har arbeidsmiljøloven egne regler om arbeid som utføres av barn og ungdom under 18 år? Kan en 14-åring ha en deltidsjobb ved siden av skolen? Er det egne regler om arbeidstid for barn og ungdom, og hva må arbeidsgivere passe på? I denne episoden snakker Ragnhild og Siri om arbeid av barn og ungdom.

More episodes

View all episodes

 • Prøvetid

  20:32
  I denne episoden snakker Mari og Kari om bruk og betydning av prøvetid. Bruk av prøvetid betyr at alle skal ha en ordentlig sjanse til å få det til. Tydelighet og omsorg er avgjørende. Og går det likevel ikke, så kan man gjøre noe med det.
 • Kompetanseutvikling og ulike karriere-veier

  20:39
  I denne episoden snakker Kari og Mari om hvordan arbeidsgivers behov for å utvikle den kompetansen de ansatte har, sammenfaller med de ansattes behov for å oppleve en eller annen karriere-tilfredshet. De understreker at organisasjonens suksess avhenger av hvor godt den klarer å utnytte sine menneskelige ressurser. I denne sammenheng er det viktig å unngå at flinke fagfolk forfremmes til sitt eget inkompetansenivå. Husk at utvikling av kompetanse ikke trenger å være dyrt om organisasjonen utnytter sine interne ressurser på en god måte. Det de derimot påpeker at er dyrt om en ser på organisasjonens økonomi, effektivitet, mm., er rekruttering og høy turnover.
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykefravær

  15:52
  I denne episoden snakker Limita og Kari om et tema som henger tett sammen med temaene sykefravær og arbeidsmiljø, nemlig arbeidstakers plikt til å medvirke selv for å unngå sykefravær eller å bidra til at sykefravær blir så korte som mulig før arbeidstaker kan komme tilbake. Tema er altså hvordan forebygge og hvordan følge opp. De snakker også om betydningen av at arbeidstaker ikke medvirker, enten det gjelder betydning for selve ansettelsesforhold eller betydning for sykepenger.
 • Håndtering av sykefravær

  22:52
  Omfattende sykefravær er en utfordring for mange arbeidsgivere, enten dette er sammenhengende langt fravær, eller omfattende fravær i perioder. I denne episoden snakker Limita og Kari om hva som ligger i tilretteleggingsplikten og hvor grensen går før man må kunne kreve at arbeidstaker kan komme tilbake og fylle stillingen sin eller en annen ledig stilling. De snakker også om hva som skal til for å sette igjen spor etter seg – dokumentere – hva som er gjort.
 • Klage fra ansatte – varsel eller ikke?

  19:08
  Arbeidstakere skal ha lov til å ytre seg om kritikkverdige forhold på jobb. Dette er en grunnleggende rettighet. Ny praksis fra Høyesterett viser også at listen er veldig lav for hvilke ytringer som skal kalles «varsling». Da er det ekstra viktig at arbeidsgivere setter igjen spor etter seg for å kunne dokumentere at reaksjoner fra leder handler om noe annet enn gjengjeldelse for varsling. I denne episoden diskuterer Limita og Kari hva arbeidsgivere har av spillerom når noen klager på arbeidsmiljøet, og hva man bør gjøre, enten noen er utsatt for uforsvarlig arbeidsmiljø, eller «utsatt for ledelse».
 • Nedbemanning i konsern – Hva må vi vite nå?

  13:34
  I nedbemanningsprosesser er mulighet for omplassering og fortrinnsrett til nye stillinger viktige rettigheter for de ansatte. For arbeidsgivere er det viktig å ha gode rutiner for å sørge for at rettighetene respekteres. Fra og med 1. januar 2024 er dette ansvaret utvidet til å gjelde ved nedbemanning i konsern, uansett hvor. I dagens episode går Kari og Limita gjennom bakgrunnen for lovfestingen, og de overordnede utgangspunktene i de nye reglene. I tillegg gir de råd om hvordan virksomheter som inngår i et konsern best mulig kan håndtere det nye regelverket.
 • Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker

  17:15
  Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven innebærer både rettigheter for arbeidstaker og plikter for arbeidsgiver. Det å kalle noen for oppdragstaker gjør ikke alene at man er unntatt fra disse rettighetene. Hvem er omfattet stillingsvernet, og hvor går skillet mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker som ikke har slikt vern? I denne episoden snakker Kari og Limita om arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep og særlig relevant rettspraksis i forhold til dette begrepet.
 • Lønnstyveri

  18:21
  Hvorfor har straffeloven en egen bestemmelse om lønnstyveri, og hva innebærer bestemmelsen? Når er lønnstrekk straffbart, og har det betydning at arbeidsgiver har vært i god tro? I årets siste episode snakker Ragnhild og Siri om straffelovens bestemmelse om lønnstyveri.
 • Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

  18:01
  Når kan arbeidsgiver innhente helseopplysninger om arbeidssøkere? Hva sier arbeidsmiljøloven § 9-3 om temaet, og har det betydning om arbeidssøker samtykker til å gi helseopplysninger? Ragnhild og Siri snakker om innhenting av helseopplysninger ved ansettelse i ukens episode.