Share

cover art for # 9 Benjamin Gyllenfjärd samtalar med Yasmine inför seminariet 25 april 2023

Psykprat

# 9 Benjamin Gyllenfjärd samtalar med Yasmine inför seminariet 25 april 2023

Ep. 9

Hör Benjamin och Yasmine samtala om Benjamins kommande föreläsning. Benjamin Gyllenfjärd är 19 år och föreläser om sitt liv med psykisk ohälsa, de höga höjderna och den låga botten av hans bipolära sjukdom. Två sidor av samma mynt och beroendet av att behöva vara perfekt, så kommer det bli krona eller klave?Hjärnkoll Uppsala läns digitala seminarieserie, som arrangeras i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, erbjuder kostnadsfria föreläsningar med Hjärnkollambassadörer följt av en timmas fördjupande diskussion i seminarieform.

Anmälan via vår hemsida under På gång eller klicka på länken här

More episodes

View all episodes