Share

cover art for # 11 Yasmine intervjuar Hjärnkollambassadörerna Maj och Ylva i Brukarrummet på Psykiatrins Hus

Psykprat

# 11 Yasmine intervjuar Hjärnkollambassadörerna Maj och Ylva i Brukarrummet på Psykiatrins Hus

Hjärnkollambassadören Yasmine träffar de två Hjärnkollambassadörerna Maj och Ylva, som varje tisdag mellan kl 10 - 13 sitter i Brukarrummet i Psykiatrins Hus i Uppsala. Lyssna på deras tankar från deras möten! Välkommen!

More episodes

View all episodes