Share

cover art for # 11 trailer till Yasmines intervju med Hjärnkollambassadörerna Maj och Ylva i Brukarrummet på Psykiatrins Hus

Psykprat

# 11 trailer till Yasmines intervju med Hjärnkollambassadörerna Maj och Ylva i Brukarrummet på Psykiatrins Hus

Kort intro till Hjärnkollambassadören Yasmine träffar de två Hjärnkollambassadörerna Maj och Ylva, som varje tisdag mellan kl 10 - 13 sitter i Brukarrummet i Psykiatrins Hus i Uppsala.

More episodes

View all episodes