Prosjektkontoret

del

Vamma 12

Ep. 2

Vi har fått med oss BIM-strateg i Norconsult Kristoffer Bugge til å fortelle oss om elvekraftverket Vamma 12.

Dette er ikke bare det største elvekraftverket i Norge, det er også et prosjekt som har høstet internasjonal anerkjennelse som heldigitalt prosjekt. Vi snakker om BIM, digitale prosjekter og elvekraft.


Det knyttes spesiell interesse til dette prosjektet fordi det utføres fullt ut basert på Building Information Modelling (BIM), som omfatter alle fag. Det leveres ikke tegninger til byggeplassen, men oppdaterte digitale modeller med all informasjon som trengs for å bygge anlegget. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i «hvordan det blir», muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.


I studio møter du i denne episoden Hege Njå Bjørkmann, Kristoffer Bugge og Christian Kamhaug. Temamusikken er ved Thomas Wøhni, akustiker i Norconsult.


Ler mer om Vamma 12 her

Flere episoder

6/16/2020

Bruer

Ep. 6
Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder brukompetanse, og Norconsults bruingeniører har en rekke kjente, norske bruer på referanselisten: Hardangerbrua, Trysfjordbrua og den kommende Bjørnafjorden flytebru er bare noen av de mange bruene som Norconsult har prosjektert.I den sjette episoden av Prosjektkontoret snakker vi med bruingeniørene Andreas Bratlie og Henrik Skyvulstad i Norconsult. De forteller om ulike brutyper, materialvalg, teknologi og konstruksjonsmetoder - og om bruer de selv er fascinert av. Episoden gir et godt innblikk i prosessene bak bruenes tilblivelse, hvilke hensyn byggherrer må ta og hvilke utfordringer dagens bruingeniører møter i sin arbeidshverdag. En ener på betongbruer– Jeg bygget bruer av LEGO som liten, og bruer har alltid fascinert meg. Askøybrua i Bergen er min favoritt. Den er estetisk flott, og som ingeniør ser jeg også de faglige utfordringene som har ligget til grunn for byggingen. I Norge bygges det svært mange bruer, så vi har mye å gjøre, sier Andreas Bratlie, bruingeniør i Norconsult.Både geografi, terreng og eventuell spennlengde er med på å avgjøre om det skal bygges bru fremfor tunnel, og dette legger også føringer for hva slags type bru som kan bygges. Materialvalg avhenger igjen av brutype, størrelse og til dels ønsker fra byggherren. I Norge bygges de aller fleste bruer i dag i betong.– Betong gir størst fleksibilitet og tilpasningsmuligheter. Norge sitter på enormt mye betongkompetanse, blant annet fra offshore-industrien. Dette har gitt oss en verdensledende posisjon innen konstruksjon av betongbruer. Ingen andre land i verden lager så lange og slanke bruer i betong som oss, sier Henrik Skyvulstad, bruingeniør i Norconsult.Verdens lengste flytebruSærlig Bjørnafjorden flytebru, en del av fergefri E39, trekker Skyvulstad frem som en bru som vekker internasjonal oppmerksomhet. Når den mer enn fem kilometer lange flytebrua etter planen står ferdig mot slutten av 2020-tallet, blir det den klart lengste flytebrua i verden – mer enn fire ganger så lang som dagens lengste. Norconsults brumiljø har vært involvert i to faser med konseptutredning av flytebru i dette grensesprengende prosjektet.Les mer om:HardangerbruaSotrabruaBjørnafjorden flytebru