Prosjektkontoret

del

Utslippsfrie byggeplasser

Ep. 5

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå står utslipp fra byggeplasser for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene i Oslo. Dieselaggregater og motorer skaper dessuten lokal luftforurensning og støy som påvirker beboerne negativt.


Oslo Kommune har bestemt at alle deres byggeplasser skal være helt utslippsfrie innen 2025, og setter strenge krav til de som skal bygge for kommunen fremover. I den denne utgaven av Norconsults podcast Prosjektkontoret har Hege Njå Bjørkmann og Christian Kamhaug fått besøk av prosjektdirektør bærekraft Ketil Søyland og rådgiver Bjørn Kummeneje om nettopp utslippsfrie byggeplasser. Gravemaskiner, hjullastere og oppvarming av byggeplassen kan i dag gjøres helt fossilfritt, og ifølge Norconsult-rådgiverne handler det mye om vilje til å gjøre nye ting.Flere episoder

4/20/2020

Inneklima

Ep. 3
Inneklima er tema i tredje episode av ProsjektkontoretDe siste ukene har mange av oss vært mer inne enn vi pleier, og kanskje har vi kjent litt ekstra på luftkvaliteten på hjemmekontoret? I den tredje episoden av Norconsults podcast Prosjektkontoret, snakker vi om inneklima.Vi gjør oppmerksom på at denne episoden ble spilt inn før koronautbruddet i Norge.Inneklima i både boliger og kontorbygg har fått større oppmerksomhet de siste årene, og har blitt en viktig del av VVS-faget. Nye myndighetskrav til temperatur og lufting i bygg, sammen med mulighetene som ligger i ny teknologi, gjør inneklima til et spennende og viktig tema når nye bygg skal prosjekteres og eldre bygg rehabiliteres.I den tredje episoden av Prosjektkontoret snakker vi med Norconsults kanskje fremste ekspert på inneklima, Arne Pihl Bordi, og med Thomas Fransrud fra NemiTek, bransjeorganisasjonen for bransjeorganisasjonen for energi- og miljøteknikk i bygg. Temaer som dekkes er ventilasjonshistorikk, inneklima på jobben, hvorvidt klimaet utendørs påvirker inneklimaet og om det virkelig hjelper med dingser som hevdes å gjøre inneklimaet bedre.– Inneklima er noe vi alle har en mening om, men de færreste av oss har god nok forståelse for mekanismene som ligger bak. Med hjelp av Arne og Thomas, får vi som ikke jobber med inneklima til vanlig, et veldig godt innblikk i avveininger og dilemmaer som gjør seg gjeldende når moderne bygg skal prosjekteres, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for marked og kommunikasjon i Norconsult.I studio møter du i denne episoden Arne Pihl Bordi, Thomas Fransrud, Hege Njå Bjørkmann og Christian Kamhaug. Temamusikken er ved Thomas Wøhni, akustiker i Norconsult.