Prosjektkontoret

del

Utslippsfrie byggeplasser

Ep. 5

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå står utslipp fra byggeplasser for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene i Oslo. Dieselaggregater og motorer skaper dessuten lokal luftforurensning og støy som påvirker beboerne negativt.


Oslo Kommune har bestemt at alle deres byggeplasser skal være helt utslippsfrie innen 2025, og setter strenge krav til de som skal bygge for kommunen fremover. I den denne utgaven av Norconsults podcast Prosjektkontoret har Hege Njå Bjørkmann og Christian Kamhaug fått besøk av prosjektdirektør bærekraft Ketil Søyland og rådgiver Bjørn Kummeneje om nettopp utslippsfrie byggeplasser. Gravemaskiner, hjullastere og oppvarming av byggeplassen kan i dag gjøres helt fossilfritt, og ifølge Norconsult-rådgiverne handler det mye om vilje til å gjøre nye ting.Flere episoder

9/28/2020

Solenergi

Ep. 11
Solenergi gir kortreist strømSkal vi nå togradersmålet, må vi basere det meste av vårt energiforbruk på fornybare energikilder. I Norge har vi lang tradisjon for vannkraft, mens solkraft er mindre utbredt. I Norconsult har vi et eget team som jobber med solenergi. For å fortelle oss mer om dette, har vi med oss rådgiverne Alise Johannesen Hjellbrekke og Mari Lauglo i den nyeste podcastepisoden av ProsjektkontoretTil tross for at vi ligger langt nord, er Norge godt egnet for produksjon av solenergi. Lave temperaturer og lange soldager om sommeren bidrar til at solenergiproduksjon fungerer svært godt under norske forhold. I tillegg til dette er produksjon av silisium (en sentral komponent i solcellepaneler) ved hjelp av ren norsk vannkraft, med på å redusere klima- og miljøavtrykket fra hele verdikjeden.– Selve produksjonen av strøm fra solceller er helt ren. Det er ingen andre innsatsfaktorer enn solen, og ingen utslipp eller støy fra produksjonen. Men, når vi vurderer solenergianleggs totale klimaavtrykk, må vi også se på hvordan solcellepanelene er produsert, og hvordan de behandles etter anleggets levetid. Dette er komplekse beregninger. Det vil være store forskjeller på hvor silisiumet til solcellepanelene er produsert og hva slags kraft solenergien erstatter, sier Alise Johannesen Hjellbrekke, rådgiver energi og smartteknologi i Norconsult.Det er i dag lite erfaringsgrunnlag for etterbruk eller resirkulering av solcelleanlegg, men dette er noe det forskes på for å sikre bærekraftig strømproduksjon på lang sikt.Undersøkelser viser at store deler av solcellepanelene kan resirkuleres.Kortreist strøm Det meste av energiproduksjonen fra solcelleanlegg i Norge kommer fra mindre produksjonsanlegg som forsyner bygningene de er montert på. Dette gir kortreist strøm som også kan være med på å redusere behovet for fremtidig utbygging av kraftnettet. Her er det mange muligheter både for å dekke eget behov for fornybar kraft, og for å selge overskuddskraft tilbake til kraftnettet.– I tillegg gir egen solenergiproduksjon muligheter for kortreist strøm også til turisthytter, tunneler og andre anlegg som ikke er koblet til strømnettet, eller steder det blir veldig dyrt å lage en tilkobling. Den store utfordringen her er effektiv strømlagring for solfattige perioder, sier Hjellbrekke.Må ikke være blå solceller på taket Mens mange tenker på 80-tallets hytteanlegg med blå solcellepanel på taket, har det de siste årene skjedd en rivende utvikling på feltet. Det vanligste og mest effektive er i dag matte, sorte paneler som plasseres utenpå bygget, eller som integreres i tak og/ eller fasader.– Vi har hatt stor suksess med å «lære» arkitektene vi jobber sammen med om alle mulighetene som ligger i dagens utvalg av solcellepaneler. Dagens solcellepaneler kommer i forskjellige farger og former, også gjennomsiktige. Noe av det mest spennende vi ser i dag er prosjekter der arkitektene har fullintegrert solcelleanlegget i fasaden eller taket uten at man kan se at det er solceller der. Men, ikke alle oppdragsgivere vil ha det «usynlig». For mange er det prestisje å ha et bygg der det er tydelig at det er tatt klimahensyn, for eksempel ved bruk av solceller, sier Mari Lauglo, sivilingeniør i Norconsult.I denne episoden av Prosjektkontoret tar vi et dypdykk i solenergi, og ser på ulike typer solenergi, teknologiutvikling, samspillet med arkitektene og utfordringene med å beregne det totale klimaregnestykket med solenergi.Les mer om hvordan Norconsult jobber med solenergi her: https://www.norconsult.no/kompetanse/fag-og-tjenester/solenergi/
9/7/2020

ScanToBIM

Ep. 9
Digitalisering er et av Norconsults tre strategiske satsingsområder, og selskapets rådgivere tar i bruk stadig flere digitale verktøy og metoder i prosjektgjennomføringen. Foruten nye måter å samarbeide på, gir dette svært presise datagrunnlag til bruk i prosjekteringen. ScanToBIM er en metode som sikrer nettopp dette. For vellykket planlegging, -gjennomføring, og -kontroll av digitale prosjekter, kreves svært detaljert input til BIM-modellen (Bygningsinformasjonsmodellering), i form av presis dokumentasjon av prosjektområder og -objekter. ScanToBIM er en metode der man ved bruk av ulike typer sensorer, som for eksempel laser, lager presise, digitale modeller av fysiske objekter. Nettopp ScanToBIM er tema i denne ukens podcast fra Norconsult, der Norconsults ScanToBIM -rådgivere Artemis Valanis og Erik Gustafson tar et dypdykk i mulighetsrommet som metoden gir. Øker kvaliteten på datagrunnlagetModerne og kraftig laserscanning gjør det mulig å gjenskape nøyaktige modeller av både interiør og eksteriør av både bygg og anlegg, og dette gjøres både raskt og effektivt. Bruk av ScanToBIM sikrer prosjektet i alle faser, og gir et nøyaktig og svært realistisk datagrunnlag. Metoden kan brukes for å skaffe grunnlag til alle type prosjekter, både nybygg, rehabilitering og innen forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg til innsyn i «as-built», gir ScanToBIM fullstendig kontroll i alle faser, reduserer sjansen for feil og uforutsigbare kostnader, og gir bedre muligheter for å løse de aller vanskeligste utfordringene. Sikrer kvalitet i prosessen3D-scanning kombinert med høyoppløste bilder, dronefotografering og drone-fotoscanning, fotogrammetri, håndholdt scanning og tradisjonell landmåling, er noen av metodene som tas i bruk for å dokumentere prosjektområder og prosjektobjekter når man benytter seg av ScanToBIM. – Vi bruker ulike typer sensorer, bakkescannere, HD-kameraer og tradisjonell landmåling for å samle inn data. Dette kan vi også kombinere med undervannsdroner og droner i luften for å skape fullstendige modeller, sier Erik Gustafson, ScanToBIM-rådgiver i Norconsult.Med mange års erfaring fra ScanToBIM i tverrfaglige oppdrag, leverer Norconsults rådgivere helt nøyaktig type grunnlag som kan brukes direkte i prosjekteringsverktøy. Basert på data fra scanningen, kan rådgiverne enkelt lage for eksempel 3D-modeller, der byggherren kan «gå» virtuelt gjennom bygget med hjelp av VR-briller, og dermed tidlig få et overblikk over prosessen.Både rehabilitering og nybygg– Mange tenker primært på å benytte ScanToBIM ved arbeid på eldre bygg. Gamle arbeidstegninger er notorisk unøyaktige sett med våre moderne øyne. Men metoden gir verdifull informasjon også under oppføring av nye bygg. Ved hjelp av denne teknologien kan vi dokumentere, nesten i «real-time», alle installasjoner og konstruksjoner. Dermed kan vi avdekke eventuelle avvik underveis i byggeprosessen, sier Artemis Valanis, ScanToBIM-rådgiver i Norconsult.I podcasten forteller Valanis og Gustafson om hvordan de jobber med ScanToBIM, hvilket utstyr de bruker og om interessante prosjekter de har jobbet på. Vi får også høre om et spesielt prosjekt der ScanToBIM avslørte store avvik mellom tegninger og virkelighet.Les mer om ScanToBIM på Norconsult.no: https://www.norconsult.no/kompetanse/fag-og-tjenester/3d-scanning/